вторник 23 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Автор: Иван Доброволов

Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Сътрудник социални дейности“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Сътрудник – социално предприятие“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Преподавател информационни технологии“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Преподавател – информационни технологии“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ стартира проект по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

На 1 ноември 2018 г. специализирано предприятие БГАСИСТ ООД стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ стартира проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги“

БГАСИСТ стартира изпълнението на проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги чрез инвестиране в книговезки машини“, по договор за № 8-СтН/ 31.07.2018 с Агенция за хората с увреждания.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ изпълни проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Специализирано предприятие БГАСИСТ ООД успешно приключи изпълнението на проект „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“, договор за бфп № BG05M9OP001-1.003-1668-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ започна изпълнението на нов проект

От 01.06.2017 г. БГАСИСТ ООД започна изпълнението на Проект „Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД“, финансиран от Агенция за хората с увреждания.

Прочетете още
Проекти

Информация за проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места. БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за разкриване на четири нови работни места.

Прочетете още
Проекти

АХУ обяви конкурс за проекти, насочени към интегриране в работна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Прочетете още