петък 22 септември 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Сертификати

За да предложим високо качество на продуктите и услугите ни, ние въведохме стандартизирани системи за управление ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

Система за управление на качеството

Система за управление на информационната сигурност