неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ започна изпълнението на нов проект

 


Лого на АХУ

От 01.06.2017г. БГАСИСТ ООД започна изпълнението на Проект „Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД“, финансиран от Агенция за хората с увреждания.
По проекта е предвидено провеждането на 4 обучителни семинара, обединени в 2 Модула:

  • Модул 1: е насочен към повишаване на професионалните умения на служителите на специализираното предприятие БГАСИСТ ООД
  • Модул 2: е насочен към изграждане на доброжелателна среда и социален микроклимат в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД

Обучителните семинари ще се проведат във формат – изнесени извън обичайна работна среда.

Продължителността на изпълнение на проекта е 4 месеца.

Сподели