неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

НовиниСофтуер

JAWS за Windows вече и на български!

Екипът на фирма „БГАсист“ има удоволствието да ви съобщи, че от днес потребителите на екранния четец JAWS за Windows в България вече ще могат да използват този продукт на родния си език. Да, вече е наличен JAWS за Windows, преведен на български! За повече информация и за изтегляне – моля, прочетете цялата статия.

ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: Предлаганата от нас преведена на български версия на JAWS 18 не е най-актуалната компилация, предлагана на английски към момента от Freedom Scientific. Главната причина за това се корени във факта, че процесът по превеждането на една такава обемна по структура програма като JAWS отнема време. Освен това, в последните години от Freedom Scientific започнаха да пускат обновления (нови компилации) за дадена версия на JAWS по-често, отколкото го правеха преди. В крайна сметка, докато ние започнем и приключим с превода на дадена компилация на текущата версия на JAWS, от Freedom Scientific публикуват следваща компилация на текущата публична версия.

Какво е преведено към момента

 • Целият потребителски интерфейс. Всичко, което може да бъде преведено към момента в потребителския интерфейс на JAWS за Windows, е преведено на български. Има разни дребни неща, които засега са на английски, но за в бъдеще се надяваме това да се промени и те също да бъдат преведени.
 • Във файловете с пунктуацията за речевите синтезатори SAPI5 и Vocalizer Expressive има добавен раздел с пунктуация на български, така че гласове като „Гергана“, „Ирина“ и „Дария“ да прочитат пунктуацията на български език, вместо на английски, както беше досега. Постарали сме се описанието на знаците да е максимално ясно за начинаещите потребители. Това в някои случаи е за сметка на дължината на описанията, но екипът на „БГАсист“ смята, че за начинаещите потребители така ще е по-добре, а за нас те са на първо място. Който желае, може да си промени описанията на тези знаци от настройките на JAWS (по-долу ще опишем как става това).
 • В дистрибуцията на JAWS има един файл, отговарящ за описанието на над 3000 символа от обхвата на Уникод (Unicode) кодовата таблица. Той също е преведен на български. Инфраструктурата за превод на JAWS позволява този файл да бъде преведен и да се използва само в случаите, когато JAWS е на български. Когато JAWS е на английски, ще се зарежда английският вариант на този файл.
 • В дистрибуцията на JAWS има един файл, отговарящ за описанието на цветовете. Той също е преведен на български. Инфраструктурата за превод на JAWS позволява този файл да бъде преведен и да се използва само в случаите, когато JAWS е на български. Когато JAWS е на английски, ще се зарежда английският вариант на този файл.
 • Звуковите гласови файлове (които обикновено се възпроизвеждат в дадени моменти по време на инсталирането и деинсталирането на JAWS), също са преведени на български език. Към момента за целта се използва гласът на артиста Здравко Димитров.
 • Добавени са описания на буквите от българската азбука с цел възможност за фонетично спелуване (например А като Антон, Б като Борис, В като Васил, и така нататък).
 • Преведени са на български брайловите съкращения за описанията на контролите и техните състояния (например бутон, поле за отметка и така нататък).
 • Екраните на инсталиращата програма също са преведени, включително и ЛСКП (Лицензионното Споразумение с Краен Потребител). Препоръчваме ви да го прочетете и да се запознаете добре с неговото съдържание, за да знаете с какво се съгласявате при инсталирането на JAWS на вашата система. В края на лицензионното споразумение има и данни за контакт с „БГАсист“.
 • Преведени са заглавията и описанията на схемите за звуци и реч.

Какво не е преведено към момента

 • Помощната документация. Това е един доста обемист и сложен за превод материал и за съжаление към момента фирма „БГАсист“ не разполага с необходимите за целта ресурси (човешки и софтуерни), за да осъществи превода му. Това не означава обаче, че изобщо няма да бъде направен такъв превод – силно се надяваме, че ще можем да го осъществим в близко бъдеще.
 • Към момента се работи по превода на помощните съобщения, които JAWS извежда в режим на клавиатурна помощ (при натискане на INSERT+1 от цифровия ред). В текущата дистрибуция на JAWS има включена такава информация за някои приложения, но не за всички. Надяваме се в близко бъдеще този компонент да бъде преведен на 100%, поне за най-използваните приложения от българските потребители на JAWS.
 • Компонентът за обработка на математически обекти. Той включва описания на символи и действия, свързани с математически операции, представяни в специални обекти в уеб съдържание. Към момента фирма „БГАсист“ не разполага с необходимите за целта ресурси за да го направи, но се надяваме че в близкото бъдеще това ще се промени.

Какво е променено в българската дистрибуция на JAWS

 • Изключени са опциите за автоматичното откриване на езика на текста и за разпознаването на езика на въвеждане от клавиатурата. В английската дистрибуция на JAWS тези две опции са включени по подразбиране, но в нашите български условия те по-скоро пречат, отколкото помагат, затова екипът на „БГАсист“ прецени, че ще е по-добре при JAWS на български те да бъдат изключени.
 • Основният език за OCR (оптично разпознаване на символи) в JAWS на български е зададен на „Български“, а второстепенният – на „Английски“.
 • С цел озвучаване на инсталиращата програма и осигуряване на поне един български глас на машината, на която се инсталира JAWS, инсталиращата програма още в началния (подготвителен) стадии инсталира и българския глас „Дария“ (в компактен вариант) от пакета Vocalizer Expressive на Nuance. Освен това, този глас бива зададен като гласов профил (глас) по подразбиране за временното (работещо по време на инсталацията) и основното (стартиращо се след като приключи инсталацията и от иконата на работния плот) копие на JAWS. Можете да го смените от диалоговия прозорец за избор на гласов профил.
 • Нивото на изговаряните от JAWS графики е променено от „Всички“ на „Само надписаните“, тъй като така е по-удобно за потребителите (по наши наблюдения масовата част от тях променят тази опция по същия начин).

Българската дистрибуция на JAWS е двуезична

Да, българската дистрибуция на JAWS може да работи на един от двата езика – български или английски. За да превключвате между двата езика на интерфейса, отидете в менюто на JAWS, от там на „Език“ -> „Език на JAWS“ и от подменюто там изберете желания от вас език. Промените влизат в сила мигновено, без нужда от рестартиране на JAWS. Трябва да имате предвид обаче следните неща:

 • При смяна на езика, по подразбиране се сменя и гласовият профил. По подразбиране за българския език се използва Vocalizer Expressive с гласа „Дария“, а при английски – Eloquence на английски с гласа „Read“ (гласа по подразбиране на Eloquence).
 • Настройките на JAWS са привързани към езика на интерфейса му. Например изброените по-горе промени в настройките на JAWS, когато той е на български, не се прилагат към JAWS, когато той бъде превключен на английски – в такъв случай влизат в сила настройките по подразбиране, зададени от Freedom Scientific. Разбира се, вие можете да промените настройките на JAWS по ваш вкус, дори когато той е на английски и те ще се запазят за JAWS на английски. Същото важи и за настройките на JAWS, когато той е на български – направените от вас промени ще се прилагат и запазват за JAWS на български.
 • Смяната на езика не е възможна при някои обстоятелства, едно от които е ако работите с демонстрационна версия на JAWS и в прозореца за активиране на JAWS (появяващ се при неговото стартиране) поставите отметка в полето с етикет „Не показвай повече този диалог“ и изберете да продължите да работите в режим на 40-минутна демонстрационна версия.

Промяна на описанията на знаците, свързани с пунктуацията

Ако българските описания на знаците, свързани с пунктуацията, не ви допадат и желаете да ги промените, можете да го направите по следния начин:

 1. При JAWS на български отворете Центъра за настройки на JAWS. Това става с натискане на INSERT+6 от цифровия ред.
 2. Натиснете Control+Shift+D, за да заредите файла с настройките по подразбиране на JAWS. Ако вместо това е зареден файл с настройки за дадено приложение, направените промени ще важат само за въпросното приложение, но не и извън него.
 3. В Центъра за настройки натиснете веднъж TAB, за да отидете в дървовидната структура, съдържаща категориите от настройки за JAWS.
 4. Със стрелка надолу отидете до „Пунктуация“ и го разгънете със стрелка надясно.
 5. Със стрелка надолу отидете до „Персонализиране на пунктуацията“ и го отворете с клавиша за интервал.
 6. В отворилия се прозорец със заглавие „Персонализиране на пунктуацията“ попадате в списък, съдържащ наличните в българския раздел на файла за пунктуацията символи. Със стрелките за нагоре и надолу можете да обходите символите. Тук, ако натиснете клавиша F2, ще можете да редактирате описанието на избрания символ.
 7. При натискане на TAB веднъж, ще попаднете в група от радио бутони, с чиято помощ се указва на кое ниво от пунктуацията ще се изговаря избраният в списъка символ.
 8. Има и бутон за възстановяване на настройките до техните фабрични стойности.
 9. Когато приключите и желаете да запазите направените от вас промени, задействайте бутона „OK“. Това ще запази промените и ще затвори прозореца „Персонализиране на пунктуацията“.
 10. След това задействайте и бутона „OK“ в Центъра за настройки и сте готови.

Инсталиране на JAWS 18 на български

Ако на машината, на която ще инсталирате JAWS 18 на български, има инсталирана чуждоезична (например – на английски) версия на JAWS 18 (тоест – същата версия, независимо от номера на компилацията), е строго препоръчително да я деинсталирате заедно със споделените й компоненти, преди да инсталирате тази българска дистрибуция на JAWS. Това се прави с цел избягване на проблеми, конфликти и несъвместимости с дистрибуцията на JAWS на български. Можете да си оставите потребителските настройки за JAWS 18, но те ще влизат в сила само когато превключите този двуезичен JAWS от български на английски (и то само ако деинсталираният JAWS е бил англоезична дистрибуция).

Ако на машината, на която ще инсталирате JAWS 18 на български, има инсталирана друга версия на JAWS (например – англоезична версия 17 или по-стара), можете да я оставите – тя и българската дистрибуция на JAWS 18 не би трябвало да си пречат.

Версията на JAWS на български не поддържа автоматично обновяване

Версията на JAWS на български няма да ви известява за нови версии. Просто е невъзможно обновяването на българската версия през програмата поради технически причини. А известяването от там за нова версия е главно с тази цел – да може да се обнови през самата програма. Затова и опцията за автоматична проверка и известяване за нова версия липсва в българската дистрибуция на JAWS за Windows. Екипът на „БГАсист“ се ангажира да публикува анонси на сайта на фирмата и в пощенските списъци при излизането на нови български версии на JAWS за Windows.

Изтегляне на JAWS 18 на български

Не забравяйте да изтеглите правилната версия (64-битова или 32-битова) на JAWS за вашата система. За да проверите дали разполагате с 32-битова или 64-битова система, натиснете клавиша с емблемата на WINDOWS+E, за да отворите файловия мениджър и от там отворете локалния диск, в който е инсталирана операционната система (обикновено това е „c“). От главната директория на локалния диск натискайте буквата P, докато стигнете до папката „Program Files“ и след това натиснете P още веднъж. Ако имате 64-битова Windows, имате две папки: една с име „Program Files“ и друга с име „Program Files (X86)“. Ако имате 32-битова Windows, имате само папка с име „Program Files“.

Това е засега от нас. Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа с JAWS за Windows на български!

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.