неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ стартира проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги“

БГАСИСТ стартира изпълнението на проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги чрез инвестиране в книговезки машини“, по договор за № 8-СтН/ 31.07.2018 с Агенция за хората с увреждания. Проектът ще се реализира в рамките на 4 месеца от 01.08.2018 до 30.11.2018 с безвъзмездната финансова помощ от Агенцията за хората с увреждания. Общата стойност на проекта е 46 350 лв.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД. Предвижда се да бъдат закупени три нови книговезки машини за да се осигури цялостен производствен цикъл в издаването на брайлови и печатни книги.

Също така ще бъде осигурена трудова заетост на едно лице с увреждане.

Сподели