вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

ДругиПроекти

Покана за Информационно събитие

лого оперативна програма развитие на човешките ресурсилого европейски съюз европейски социален фондОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект № BG05M9OP001-2.010-0716 C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Уважаеми партньори и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Информационно събитие за представяне на Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието ще се проведе на 27.09.2019 г. от 10:30 ч. в залата на Народно читалище „Природа и наука – 1938″ намиращо се на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 86.

Очакваме Ви,
Екипът на социално предприятие БГАСИСТ ООД

 

ПРОГРАМА
на
Информационно събитие за представяне на
Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и
иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“
27.09.2019 г.
гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 86

10:30 – 10:45 Регистрация
10:45 – 11:00 Откриване. Уводни думи от представител на социално предприятие БГАСИСТ ООД
11:00 – 11:30
Представяне на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.
11:30 – 12:00 Дискусия. Въпроси и отговори.
12:00 – 12:30 Неформални разговори на чаша кафе

Сподели