петък 1 март 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

лого оперативна програма развитие на човешките ресурсилого европейски съюз европейски социален фондОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект № BG05M9OP001-2.010-0716 C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Уважаеми партньори и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Информационно събитие за представяне на Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието ще се проведе на 27.09.2019 г. от 10:30 ч. в залата на Народно читалище „Природа и наука – 1938″ намиращо се на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 86.

Очакваме Ви,
Екипът на социално предприятие БГАСИСТ ООД

 

ПРОГРАМА
на
Информационно събитие за представяне на
Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и
иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“
27.09.2019 г.
гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 86

10:30 – 10:45 Регистрация
10:45 – 11:00 Откриване. Уводни думи от представител на социално предприятие БГАСИСТ ООД
11:00 – 11:30
Представяне на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.
11:30 – 12:00 Дискусия. Въпроси и отговори.
12:00 – 12:30 Неформални разговори на чаша кафе

Сподели