вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Клавишни комбинации и жестовеРъководства

Задаване на входни и изходни аудио устройства с добавката Audio Manager за NVDA

Обикновено всеки компютър има най-малко 2 изходни устройства (за възпроизвеждане на звук) и едно входно (за запис), което в повечето случаи е микрофон. При много потребители обаче, броят на свързаните аудио устройства е по-голям. Превключването между тях изисква промяна на системните настройки и тъй като достъпът до тях не е чак толкова лесен, това отнема известно време.

Тук ще обясня как се използва добавката Audio Manager за екранния четец NVDA, чрез която можете да правите следните неща:

 • Задаване на аудио устройства за възпроизвеждане и запис по подразбиране;
 • Определяне на входно и изходно аудио устройство за всяко приложение, което възпроизвежда звук;
 • Регулиране, заглушаване и включване на звука на активните в момента приложения;
 • Включване и изключване на микрофона, заключване на неговата сила на звука.

За да инсталирате Audio Manager, направете следното:

 1. Отворете менюто на екранния четец с клавишната комбинация NVDA+N.
 2. Влезте в „Инструменти“, след това в „Магазин за добавки“.
 3. Натиснете няколко пъти Control+TAB, за да се придвижите до раздела „Налични добавки“.
 4. В списъка потърсете Audio Manager.
 5. Когато маркирате добавката, отворете контекстното меню с клавиша Applications и изберете „Инсталирай“.
 6. Изчакайте няколко секунди и проверете отново името на добавката в списъка. Ако нейното състояние е „Изтеглена, предстои инсталиране“, можете да затворите прозореца на магазина с клавиша Escape.
 7. Добавката ще се инсталира, след което е необходимо да рестартирате NVDA.

По-долу ще изброя клавишните комбинации за работа с Audio Manager. Тези извън скобите ще са предназначени за лаптоп подредбата, а в скобите – за настолната клавиатурна подредба.

 • Control+Windows+Alt+Home (Control+Windows+Alt+1 от цифровия блок) – Преминаване към предишното устройство за запис;
 • Control+Windows+Alt+End (Control+Windows+Alt+3 от цифровия блок) – Преминаване към следващото устройство за запис;
 • Control+Windows+Alt+PageUp (Control+Windows+Alt+4 от цифровия блок) – Преминаване към предишното устройство за възпроизвеждане;
 • Control+Windows+Alt+PageDown (Control+Windows+Alt+6 от цифровия блок) – Преминаване към следващото устройство за възпроизвеждане;
 • Control+Windows+Alt+Стрелка наляво (Control+Windows+Alt+7 от цифровия блок) – Избиране на предишното приложение, което възпроизвежда звук;
 • Control+Windows+Alt+Стрелка надясно (Control+Windows+Alt+9 от цифровия блок) – Избиране на следващото приложение, което възпроизвежда звук;
 • Control+Windows+Alt+Стрелка нагоре (Control+Windows+Alt+8 от цифровия блок) – Усилване на звука на избраното приложение или аудио устройство;
 • Control+Windows+Alt+Стрелка надолу (Control+Windows+Alt+2 от цифровия блок) – Намаляване на звука на избраното приложение или аудио устройство;
 • Control+Windows+Alt+Интервал (Control+Windows+Alt+5 от цифровия блок) – Заглушаване или включване на звука на избраното приложение или аудио устройство;
 • Control+Windows+Alt+Enter (Control+Windows+Alt+Enter от цифровия блок) – Задаване на избраното аудио устройство за възпроизвеждане или запис като такова по подразбиране;
 • Shift+Control+Windows+Alt+[ (Shift+Control+Windows+Alt+/ от цифровия блок) – Преминаване към предишното устройство за запис, което ще бъде зададено за избраното приложение;
 • Control+Windows+Alt+[ (Control+Windows+Alt+/ от цифровия блок) – Преминаване към следващото устройство за запис, което ще бъде зададено за избраното приложение;
 • Shift+Control+Windows+Alt+] (Shift+Control+Windows+Alt+* от цифровия блок) – Преминаване към предишното устройство за възпроизвеждане, което ще бъде зададено за избраното приложение;
 • Control+Windows+Alt+] (Control+Windows+Alt+* от цифровия блок) – Преминаване към следващото устройство за възпроизвеждане, което ще бъде зададено за избраното приложение;
 • Control+Windows+Alt+BackSpace (Control+Windows+Alt+Минус от цифровия блок) – Възстановяване на устройствата за възпроизвеждане и запис по подразбиране за всички активни приложения. Натиснете два пъти, за да включите звука на тези, които са били заглушени;
 • Shift+Control+Windows+Alt+\ (Shift+Control+Windows+Alt+Плюс от цифровия блок) – Преминаване към предишното устройство, чрез което ще се възпроизвежда звукът на NVDA;
 • Control+Windows+Alt+\ (Control+Windows+Alt+Плюс от цифровия блок) – Преминаване към следващото устройство, чрез което ще се възпроизвежда звукът на NVDA;
 • Shift+Control+Windows+Alt+Интервал (Shift+Control+Windows+Alt+8 от цифровия блок) – Заглушаване или включване на звука на прозореца, който в момента е на фокус;
 • Shift+Control+Windows+Alt+Стрелка нагоре (Shift+Control+Windows+Alt+5 от цифровия блок) – Заглушаване или включване на звука на избраната по подразбиране звукова карта;
 • Shift+Control+Windows+Alt+Стрелка надолу (Shift+Control+Windows+Alt+2 от цифровия блок) – Включване и изключване на микрофона;
 • Control+Windows+Alt+Delete (Control+windows+alt+Delete от цифровия блок) – Заключване на силата на звука на микрофона. Натиснете втори път, за да изключите функцията.

Забележка: За да работят клавишните комбинации, в които присъстват знаците [, ] и \, е необходимо езикът на клавиатурата да бъде английски.

Част от гореизброените клавишни комбинации изискват натискането на 5 бутона, което може да е непосилно за някои потребители. За да ги промените, отворете менюто на екранния четец с NVDA+N и влезте в „Настройки“, „Жестове на въвеждане“, „Audio Manager“.

По-долу ще изброя някои примери за използване на добавката. Те ще бъдат описани с клавишни комбинации за лаптоп подредбата.

Задаване на устройство за възпроизвеждане и запис по подразбиране

Използвайте клавишните комбинации Control+Windows+Alt+PageUp и Control+Windows+Alt+PageDown, за да изберете желаната звукова карта. Натиснете Control+Windows+Alt+Enter и тя ще бъде зададена като устройство за възпроизвеждане по подразбиране. Ако искате да промените устройството за запис, използвайте Control+Windows+Alt+Home и Control+Windows+Alt+End, за да го изберете. Натиснете Control+Windows+Alt+Enter, за да потвърдите промяната.

Усилване, намаляване и заглушаване на звука на конкретно приложение

Използвайте Control+Windows+Alt+Стрелка наляво и Control+Windows+Alt+Стрелка надясно, за да изберете приложение. Можете да регулирате неговата сила на звука с Control+Windows+Alt+Стрелка нагоре и Control+Windows+Alt+Стрелка надолу. Натиснете Control+Windows+Alt+Интервал, за да заглушите звука или да го включите.

Промяна на изходното аудио устройство за конкретно приложение

Изберете приложение с Control+Windows+Alt+Стрелка наляво и Control+Windows+Alt+Стрелка надясно. След това използвайте Control+Alt+Windows+], за да определите устройството, чрез което приложението ще възпроизвежда звук.

Забележка:Функцията за настройване на аудио устройства за конкретно приложение няма да работи коректно, ако в неговите настройки са избрани устройства за възпроизвеждане и запис, различни от тези по подразбиране.

За да промените звуковата карта, чрез която говори NVDA, използвайте Control+Windows+Alt+\.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.