вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

На 26.10.2017 г. излезе най-новата версия – 2018 – на екранния четец JAWS за Windows. Тук ще ви представим най-интересните нововъведения в нея.

 • Изтегляне на JAWS – на отворилата се страница, от първия падащ списък изберете желаната от вас версия на JAWS (в този случай – 2018). От втория падащ списък изберете желаният от вас език за дистрибуцията на JAWS. Ние ви препоръчваме да е английски (English). След това си изтеглете желаната от вас 32 или 64-битова дистрибуция на JAWS от съответните препратки след падащия списък за избор на език.
 • Уеб страницата на FSCast, където са предоставени демонстрации на нововъведенията в JAWS 2018 (на английски език).
 • Надстройка до Windows 10 с JAWS и MAGic

Нововъведения в JAWS 2018

Промяна в начина на номериране на версиите на JAWS

Започвайки с това издание, JAWS вече ще бъде номериран, като се използва годината, в която ще се разпространява, а не с произволно число. Може да възприемате все едно това е моделът на JAWS от 2018 г., излизащ тази есен, както е при автомобилите. Версиите на ZoomText и Fusion, които ще се разпространяват след този нов JAWS 2018, също ще използват тази система за номериране. Това ще улесни потребителите от гледна точка на това да знаят кои версии вървят заедно и кога са били издадени.

Поддръжка за браузъра Microsoft Edge

JAWS 2018 добавя поддръжка за Edge, най-новия уеб браузър на Microsoft, включен в Windows 10. За да използвате JAWS с Edge, трябва да използвате актуализацията на Windows 10 за творци (версия 1703) или по-нова версия. Въпреки че все още има някои функции на JAWS, които не са налични в Edge, като например избор и копиране чрез виртуалния курсор, позиционните маркери, умната навигация, гъвкав уеб и специфични за домейна настройки, цялостното преживяване по навигацията в страници чрез Edge посредством реч и брайл беше направена да е максимално близка до тази при ползване на Internet Explorer, Chrome или Firefox. Тъй като Freedom Scientific продължава да работи с Microsoft, за да подобри практическата работа с Edge, бъдещите актуализации на JAWS ще включват по-голяма функционалност.

Виртуалният курсор се използва за четене на страници в Edge, точно както при другите браузъри. Можете да използвате стандартните команди за четене, както и повечето от клавишите за навигация, за да се придвижвате по страниците. Понастоящем има няколко навигационни бързи клавиша, които все още не се поддържат в Edge, но най-използваните команди: навигация по заглавия, абзаци, формуляри, таблици, списъци, графики и области работят. Допълнителни навигационни бързи клавиши ще бъдат поддържани в бъдещи актуализации.

По подразбиране, в Edge JAWS използва полуавтоматичен Режим за формулярите, който автоматично превключва режима за формуляри само при преминаване към контрола на формуляр чрез TAB или SHIFT+TAB. Поради начина, по който Edge показва страниците, автоматичният режим за формуляри не е налице, тъй като е възможно да има няколко контроли на един ред. Ще трябва да натиснете ENTER, за да включите режима за формуляри, ако използвате клавишите със стрелки, за навигиране между полетата на формулярите.

Други познати функции на JAWS, които понастоящем се поддържат, включват:

 • Извеждане на списък с връзки, заглавия или формуляри чрез натискане на INSERT+F7, INSERT+F6 или INSERT+F5.
 • Търсене на текст в текущата страница при натискане на CONTROL+F.
 • Получаване на информация за шрифта чрез натискане на INSERT+F.
 • Способността на JAWS да открива промени в езика използван на уеб страницата и автоматично да превключва на подходящия за целта глас, ако е наличен такъв.

Като започнете да опознавате Edge, ще забележите, че Edge е универсално приложение и няма лента с менюта, до която можете да получите достъп чрез клавиша ALT. За да получите достъп до специфичните за Edge функции, натиснете TAB от долната страна на страницата или SHIFT + TAB отгоре. Продължете да използвате TAB или SHIFT + TAB, за да преминете през различните контроли, докато се върнете обратно към областта за съдържание. Алтернативно, Edge предлага много от същите клавишни комбинации, налични в други браузъри като CONTROL+T за отваряне на нов раздел, CONTROL+H за извеждане на хронологията, CONTROL+I за извеждане на предпочитани, CONTROL+J за извеждане на списъка с изтеглянията и т. н.

Функцията за OCR вече поддържа камерите от Freedom Scientific и плоски скенери

Функцията Удобен OCR (оптично разпознаване на символи), която ви позволява да разпознаете текста на недостъпните PDF документи, отворени в Adobe Reader или текста от изображенията на екрана, е разширена, за да поддържа разпознаването на файлове с изображения, както и изображения, заснети от Камерата за четене PEARL на Freedom Scientific или плосък скенер. PEARL е изключително преносима камера за документи, която ви позволява да заснемете и разпознаете страница в рамките на секунди. Тя разполага и с функция за автоматичен режим, който засича движения, при което заснема изображение при прелистване на страница.

За да разпознаете текст във файлове с изображения записани като BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG, PCX или PDF, изпълнете слоевата команда INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, F, когато фокуса е върху конкретния файл във файловия мениджър. Разпознатият текст ще се покаже в инструмента за преглед на резултати, където можете да използвате стандартните команди за четене, за да прегледате текста или да го изберете и копирате в други приложения. Друга възможност е да натиснете клавиша APPLICATIONS, за да отворите контекстното меню и да изберете „Разпознаване на файл с JAWS“ или „Разпознаване на файл със ZoomText Fusion“, ако Fusion е зареден.

Забележка: Ако JAWS не може да извърши OCR на PDF поради настройките за сигурност, опитайте да отворите PDF файла в Adobe Reader и след това да използвате командата INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, D, за да разпознаете PDF документа.

За да сканирате и разпознаете документ с камерата PEARL, поставете страница под камерата, подравнена посредством инструмента за позициониране на страници, след което натиснете слоевата команда INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, A. Това ще отвори новия диалогов прозорец за разпознаване посредством камера и скенер и ако имате включена PEARL USB камера, това ще бъде опцията по подразбиране. Просто натиснете ENTER, за да стартирате заснемането и разпознаването на една страница. След няколко секунди разпознаването ще бъде завършено и JAWS ще изведе текста във визуализатора за резултати, където можете да използвате стандартните команди за четене, за да прегледате текста или да го изберете и копирате в други приложения.

Забележка: Обхватът на заснемане на PEARL е приблизително 23 сантиметра на 31 сантиметра.

За да разпознаете няколко изображения, след натискане на INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, A, ще трябва да поставите отметка в квадратчето за разпознаване на множество страници чрез засичане на движението, преди да натиснете бутона за разпознаване, за да започнете да заснемате документи. Когато чуете, че JAWS възпроизвежда звук от заснемане с фотоапарат, текущото изображение е заснето и можете да поставите нова страница под камерата или да прелистите страницата в книгата. След като PEARL засече липса на движение, следващото изображение се заснема и разпознава. След като завършите разпознаването на страниците, натиснете INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, A, за да спрете разпознаването. Можете също така да отметнете квадратчето за времево прекъсване, за да може разпознаването да спре автоматично, ако PEARL не открие движение в рамките на 30 секунди.

За да разпознаете изображение от скенер, поставете листа върху повърхността на скенера, след което натиснете INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, O, A, за да отворите диалоговия прозорец за разпознаване чрез камера и скенер. Уверете се, че вашият скенер е избран в полето за камери и скенери и след това изберете бутона за разпознаване, за да започнете процеса по разпознаване. След като разпознаването приключи, JAWS показва текста в екрана за преглед на резултати, където можете да използвате стандартните команди за четене, за да прегледате текста или да го изберете и копирате в други приложения. Ако скенерът ви включва автоматично подаващо устройство, отметнете квадратчето „Използване на автоматично подаващо устройство, ако е налично“, за да сканирате и разпознаете няколко страници.

При заснемане чрез PEARL или скенер JAWS също така оповестява ориентацията на страниците като например „странично“, „обърнато“ или „с правилната страна нагоре“. Това е особено полезно за потребители, които трябва да се уверят, че дадена страница е правилно позиционирана за сгъване и поставяне в плик, така че правилната информация да се показва през прозорчето на плика.

Изцяло обновена инсталираща програма

Инсталационният процес на JAWS е напълно преработен, за да се възползва от най-новите технологии. Процесът на настройка е рационализиран с по-малко диалози и предлага по-бързо изтегляне и инсталиране на различните компоненти. Инсталаторът вече е в състояние да се самоозвучава, без за целта да използва временно копие на JAWS. Ако стартирате по-стара версия на JAWS когато инсталирате версия 2018, самоозвучаването на инсталацията ще бъде спряно, което ви позволява да използвате предишната версия на JAWS за озвучаване на инсталацията.

Нови опции за конфигуриране на словесността на виртуалния курсор

Когато четете съдържание чрез виртуалния курсор, JAWS ви предупреждава за началото и края на различни елементи като списъци, таблици и региони. С разширяващата се поддръжка за ARIA от страна на JAWS и фактът че уеб програмистите стават все по-информирани за уеб достъпността, количеството допълнителна информация, предоставена от Виртуалния курсор, може да стане огромна, когато просто искате да се съсредоточите върху съдържанието на страницата. За да бъде по-лесно да се определи какво се съобщава, JAWS вече предлага три нива на словесност за виртуалния курсор, което ви дава контрол върху това какви подробности искате да слушате, когато четете различно уеб съдържание. Трите нива са:

 • Високо – JAWS съобщава най-много информация за елементите на страницата или в документа. На това ниво всичко се съобщава.
 • Средно – това ниво е конфигурирано да осигурява най-добрата практическа работа за повечето страници и документи и е стандартното ниво на словесност.
 • Ниско – JAWS съобщава възможно най-малко структурна информация за елементите на страницата или в документа.

За да изберете ниво на словесност, направете следното:

 1. Натиснете INSERT+F2 и изберете „Център за настройки“.
 2. В текстовото поле за търсене въведете „уеб словесност“ („web verbosity“), без кавичките.
 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да отидете до „Ниво на словесност“ („Verbosity Level“) в дървовидния изглед с филтрираните резултати от търсенето.
 4. Натиснете КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, за да изберете нивото, което искате.
 5. Натиснете ENTER, за да запазите промяната и да затворите Центъра за настройки.

Можете също така да изберете нивото на словесност на виртуалния курсор, което да бъде активно за конкретен уеб сайт. От уеб сайта, където искате да използвате различно ниво на словесност, натиснете INSERT+V за да отворите „Бързи настройки“, отидете до групата „Персонализирани уеб настройки“ и натиснете КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ върху „Ниво на словесност“, за да изберете желаното ниво на словесност за текущия сайт.

Всяко ниво на словесност е предварително настроено така, че да осигури най-оптималното изживяване. Въпреки това, точно както при речевата словесност, всяко ниво може да бъде допълнително персонализирано, с цел да даде само информацията, която искате да чуете. Например, може да искате да продължите да използвате стандартното средно ниво на словесност, но може да искате JAWS да съобщава още някои елементи, които по подразбиране не се съобщават на това ниво на словесност.

За да персонализирате дадено ниво на словесност, отворете „Център за настройки“, разгънете групата „Уеб/HTML/PDF“, разгънете групата „Четене“ и разгънете групата „Конфигуриране на нивата на словесност“. След това натиснете КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ върху нивото на словесност, което искате да персонализирате. Отваря се диалогов прозорец, съдържащ дървовиден изглед, който изброява структурните елементи, които могат да бъдат съобщавани от виртуалния курсор. Използвайте КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, за да поставите или премахнете отметката от даден елемент, след което задействайте бутона OK, за да запазите промените.

В центъра за настройки е добавена опция за избор дали документите и уеб страниците да бъдат прочитани автоматично при тяхното зареждане

Опцията за определяне дали JAWS автоматично започва да чете след зареждане на PDF документ или уеб страница е добавена към центъра за настройки и бързите настройки. Преди тази опция бе налице само за потребителите на Fusion, но в последствие обхватът й бе разширен, за да бъде достъпна и за потребители, които използват само JAWS.

Когато е задействана, JAWS автоматично започва да чете уеб страници и PDF документи, когато бъдат заредени. Забранете я, ако не искате JAWS да започва да чете автоматично. Забраняването на тази опция е особено полезно, ако използвате JAWS в комбинация със софтуер за увеличаване на екрана, тъй като фокусът не се премества неочаквано обратно към горната част, докато използвате мишката, за да се придвижвате в документа.

По подразбиране тази настройка е включена, когато JAWS работи и изключена, когато се използва Fusion или FSReader.

Поддръжка за OneCore (мобилните) гласове, налични в Windows 10

JAWS вече работи с OneCore (мобилните) гласове на Microsoft, които са част от нов интерфейс за реч от Microsoft, разработен за „универсалната платформа за Windows“. Ако използвате JAWS в Windows 10, в диалоговия прозорец за настройка на гласа и в диалоговия прозорец за избор на гласов профил (CONTROL+INSERT+S) ще се появи нов гласов профил на Microsoft Mobile. Наличните гласове зависят от инсталирания език на Windows. За английски има три гласа. Допълнителни гласове могат да се добавят чрез езиковите пакети за изтегляне, които могат да бъдат инсталирани чрез настройките за регион и език в системата.

Обновен е брайловият преводач Liblouis

JAWS 2018 включва версия 3.2.0 на популярния браилов преводач Liblouis. Това предлага на нашите потребители най-новите актуализации на съкратения и пълния универсален английски брайлов код (UEB), както и подобрения за други езикови таблици.

Добавена е възможност за навигиране до всяка връзка чрез бърз клавиш

Бе добавена нова функция за навигация до всяка връзка, която може ръчно да бъде присвоена на бърз клавиш за навигация, за използване във всички браузъри. За да зададете бърз клавиш за това действие, направете следното:

 1. Натиснете INSERT+F2 и след това изберете Navigation Quick Keys.
 2. Изберете Any Link от списъка и след това задействайте бутона Edit Key Assignment.
 3. В текстовото поле, въведете клавиша който желаете да зададете за тази функция и натиснете ENTER. Клавишът трябва да е в обхвата от A до Z или от 0 до 9.
 4. Задействайте бутона OK за да запазите промените и да затворите прозореца.

След като бъде зададен бърз клавиш, с него ще може да се обхождат както посетените, така и непосетените връзки в заредената в браузъра уеб страница.

Нова клавишна команда за откриване на правописните грешки в Google Документи

В Google Документи вече можете да използвате Control+Апостроф или Control+Точка и запетая за да се предвижвате до следващата или предишната сгрешена дума в документа.

Подобрения във функцията за смяна на езика на говора

Ако документ или уеб страница съдържа текст на език, който е различен от основния език на JAWS, JAWS може автоматично да превключи на конкретния език, ако активният гласов профил съдържа съответния глас и авторът на документа е използвал правилните тагове, за да посочи промяна на езика. В повечето международни версии на JAWS обаче автоматичното откриване на езика по подразбиране е изключено, което изисква потребителите ръчно да променят гласа, за да съответства на езика на текста на документа. При ръчно превключване на езици, или чрез промяна на действащия гласов профил, или чрез диалоговия прозорец за избор на език (CONTROL+КЛАВИША С ЕМБЛЕМАТА НА WINDOWS+L), JAWS сега само чете текста на документа или уеб страницата на избрания език, но ще продължи да чете съобщенията на JAWS, менютата на приложението и диалоговите прозорци, използвайки основния език.

Например ако имате профил, който е настроен с холандски като основен език и превключите на английски глас, за да прочетете уеб страница на английски, JAWS ще прочете английския текст с английския глас, но ще продължи да използва холандския глас, за да прочита Съобщенията от JAWS, като например съобщаването на връзки и заглавия.

Включено е цялостно прочитане на абревиатури при спелуване на думи

Когато навигирате в уеб страници с виртуалния курсор и срещнете думи, които включват абревиатури, натискането на INSERT+5 ОТ ЦИФРОВИЯ БЛОК (CAPS LOCK+K при лаптоп клавиатурната подредба) бързо двукратно, за да се спелува текущата дума, сега ще бъдат изговаряни също така и абревиатурата или съкращението.

Прочитане на диалогови прозорци в модерните приложения в Windows 10

Когато в настолно приложение се покаже диалогов прозорец, можете да натиснете INSERT+B, за да накарате JAWS да прочете цялото съдържание на диалоговия прозорец. Тази команда вече работи и в универсалните приложения, включително Поща, Магазин и Edge, за да прочете съдържанието на разните изскачащи прозорци.

Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа с версия 2018 на JAWS за Windows!

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.