вторник 23 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Ръководства

Какво представлява функцията „Реч при поискване“ на Jaws

Превод от английски: Румяна Каменска

Реч при поискване (Speech on Demand) е функция, която ви позволява да ограничите количеството на речта на JAWS, която чувате, когато навигирате в прозорците, документите или извършвате други действия с помощта на горещи клавиши.

По подразбиране, когато ползвате Реч при поискване, JAWS изговаря само действията, асоциирани с ограничен набор от горещи клавиши. В допълнение ехото на мишката и ехото при въвеждане са достъпни, което позволява на JAWS да чете текста, който посочвате с показалеца на мишката, и да изговаря знаци и думи при въвеждане. Можете бързо да превключвате между Реч при поискване (Speech on Demand) и Пълна реч (Full Speech) със слоевите команди или дори да направите Реч при поискване като режим по подразбиране, когато стартира JAWS.

За потребителите, които разчитат основно на брайл, или за тези, които виждат достатъчно добре, твърде многото говорене може да е натоварващо, докато навигират с клавиатурата и мишката. Обаче те могат да ползват речта, за да четат, когато са се придвижили на дадено място на екрана, или просто да проверят заглавието на прозореца, това на колоната в електронна таблица, или дори да чуят часа от системната област. В тези две ситуации Реч при поискване може да бъде много полезна.

Ще откриете, че превключването на приложенията с ALT+TAB или придвижването със стрелките в документ не се изговаря. Речта се задейства само когато ползвате ограничен набор от команди за четене като изговаряне на текущия знак, дума, ред, абзац или при Четене на всичко. Имате опция също да изключите речта напълно.

Слоеви команди за превключване на Реч при поискване (Speech on Demand) или Заглушена реч (Mute Speech):

 • Натиснете INSERT+интервал, последвано от S, за да превключвате режима на речта между Пълна реч, Реч при поискване (по подразбиране) или Заглушена реч.
 • Натиснете INSERT+интервал, последвано от SHIFT+S, когато Пълна реч е изключено, за да превключвате между Реч при поискване и Заглушена реч. По подразбиране JAWS винаги връща към Пълна реч, когато се рестартира след тази клавишна команда.

За да извършите постоянни промени в настройките по подразбиране, направете следното:

 1. Натиснете INSERT+F2 и изберете Център за настройки (Settings Center).
 2. Ако искате промените да са валидни само за определено приложение, изберете го от Списъка. В противен случай натиснете CTRL+SHIFT+D, за да заредите файла с настройките по подразбиране.
 3. В дървовидния изглед разширете групата Опции на речта (Speech Options).
 4. Натиснете интервал върху Режим на речта, за да промените настройката по подразбиране между Ограничена реч (Less Speech) и Пълна реч (Full speech).
 5. Натиснете интервал върху Опции на ограничената реч (Less Speech Options), за да промените настройката по подразбиране между Заглушена реч и Реч при поискване.
 6. Разширете групата Опции на Реч при поискване (Speech on Demand Options).
 7. При активна Реч при поискване, ако не желаете да се изговарят никакви горещи клавиши за четене, натиснете интервал, за да деактивирате отметката Разреши команди за четене (Allow Reading Commands). Командите за четене се изговарят по подразбиране.
 8. Ако Ехо на мишката (Mouse Echo) на JAWS е включено и искате да чувате текста, когато движите мишката при активна Реч при поискване, натиснете интервал, за да изберете Разреши ехо на мишката (Allow Mouse Echo).
 9. Ако Ехо при въвеждане (Typing Echo) на JAWS е зададено на Знаци (Characters), Думи (Words), или Знаци и думи (Characters and Words) и искате да чувате какво въвеждате при активна Реч при поискване, натиснете интервал, за да изберете Разреши ехо при въвеждане (Allow Typing Echo).
 10. Изберете OK, за да запишете промените и затворете Центъра за настройки.
 11. Забележка: При зададена Реч при поискване или Заглушена реч, всички звуци издавани от JAWS също са заглушени. Това включва звука при натискане на INSERT+интервал, за да влезете в режим на слоеви клавиши (Layered Keys mode), както и звука при попълване на адрес в Outlook.

  По-долу са изброени предварително зададените команди за четене за Реч при поискване. Това включва командите, налични във всички приложения, както и тези, специфични за Word, Excel и Outlook.

  Команди за четене за всички приложения

  • Клавиатурна помощ – INSERT+1
  • Четене на всичко – INSERT+Стрелка надолу
  • Чете текущия знак – 5 от цифровия блок
  • Чете текущата дума – INSERT+5 от цифровия блок
  • Чете текущата дума (не се изговаря в документи на Word и в поле за редактиране в съобщения на Outlook) – CTRL+стрелка надясно
  • Чете предишната дума (не се изговаря в документи на Word и в поле за редактиране в съобщения на Outlook) – CTRL+стрелка наляво
  • Чете текущия ред – INSERT+стрелка нагоре
  • Чете от началото на текущия ред до активния курсор – INSERT+HOME
  • Чете от активния курсор до края на текущия ред – INSERT+PAGE UP
  • Чете текущото изречение – ALT+5 от цифровия блок
  • Чете текущия абзац – CTRL+5 от цифровия блок
  • Чете текущата клетка в таблица – ALT+CTRL+5 от цифровия блок
  • Чете подканата за текущата контрола – INSERT+TAB
  • Чете заглавието на прозореца – INSERT+T
  • Чете долния ред на прозореца – INSERT+PAGE DOWN
  • Чете горния ред на прозореца – INSERT+END
  • Чете маркирания текст – INSERT+SHIFT+стрелка надолу
  • Казва системното време – INSERT+F12
  • Намалява скоростта на гласа и я записва – ALT+CTRL+WINDOWS+PAGE UP
  • Временно намалява скоростта на гласа (записаната преди това скорост се възстановява, когато превключите към друго приложение) – ALT+CTRL+PAGE UP
  • Увеличава скоростта на гласа и я записва – ALT+CTRL+WINDOWS+PAGE DOWN
  • Временно увеличава скоростта на гласа (записаната преди това скорост се възстановява, когато превключите към друго приложение) – ALT+CTRL+PAGE DOWN
  • Повтаря последното известие от Skype – INSERT+интервал, последвано от SHIFT+R
  • Ограничава текущия курсор – INSERT+R
  • Чете съдържанието на диалоговия прозорец – INSERT+B
  • Чете думата в контекст – INSERT+C
  • Казва текущия клавиш за достъп – SHIFT+5 от цифровия блок
  • Казва цвета – INSERT+5

  Команди за четене в Excel

  • Казва клетката, когато навигирате във формула – CTRL+5 от цифровия блок
  • Казва входното съобщение за текущата клетка – CTRL+SHIFT+V
  • Чете текущия ред – INSERT+SHIFT+стрелка нагоре
  • Чете от началото на реда до текущата клетка – INSERT+SHIFT+HOME
  • Чете от текущата клетка до края на реда – INSERT+SHIFT+PAGE UP
  • Чете текущата колона – CTRL+INSERT+стрелка нагоре
  • Чете от началото на колоната до текущата клетка – CTRL+INSERT+HOME
  • Чете от текущата клетка до края на колоната – CTRL+INSERT+PAGE UP
  • Казва координатите на активната клетка – INSERT+C
  • Казва формулата – CTRL+INSERT+F2
  • Казва състоянието на линиите на мрежата – ALT+SHIFT+G
  • Чете сумарния ред – INSERT+DELETE
  • Чете сумарната колона – INSERT+ENTER
  • Казва заглавието на колоната – ALT+INSERT+SHIFT+C
  • Казва заглавието на реда – ALT+INSERT+SHIFT+R
  • Казва координатите на диапазона от видими клетки – ALT+SHIFT+V
  • Чете коментара на клетката – ALT+SHIFT+апостроф
  • Описва границата на клетката – ALT+SHIFT+B
  • Чете хипервръзката, асоциирана с клетката – ALT+SHIFT+H
  • Чете клетките за наблюдение – ALT+SHIFT+1 до 0

  Команди за четене за Word

  • Превключва Клавишите за бърза навигация – INSERT+Z
  • Чете сгрешената дума и предложението – INSERT+F7
  • Казва реда и колоната – INSERT+DELETE
  • Казва заглавието на колоната – ALT+INSERT+SHIFT+C
  • Казва заглавието на реда – ALT+INSERT+SHIFT+R
  • Чете текущата колона – ALT+WINDOWS+точка
  • Чете текущия ред – ALT+WINDOWS+запетая
  • Казва първата клетка в колона – INSERT+интервал, последвано от T, и след това ALT+1
  • Казва първата клетка на реда – INSERT+интервал, последвано от T, и след това ALT+5
  • Казва полето – CTRL+INSERT+5 от цифровия блок
  • Изговаря коментара – ALT+SHIFT+апостроф
  • Изговаря бележката под линия – ALT+SHIFT+E
  • Изговаря поправката – CTRL+INSERT+R
  • Описва границата около текущо избрания текст – ALT+SHIFT+B
  • Казва използвания език – ALT+CTRL+A

  Команди за четене за Outlook 2010 и по-нови

  • Чете сгрешената дума и предложението – INSERT+F7
  • Чете заглавията в Outlook – ALT+1 до 0
  • Чете текущия ред – ALT+WINDOWS+5 от цифровия блок
  • Чете текущата колона – ALT+WINDOWS +точка
  • Казва полето – CTRL+INSERT+5 от цифровия блок
  • Превключва Клавишите за бърза навигация – INSERT+Z
  • Изговаря информационната лента на Outlook – CTRL+INSERT+I
  • Казва използвания език – ALT+CTRL+A

  Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

  Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.