вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Сключени са договори с изпълнители

Европейски Съюз Национална Стратегическа Референтна Рамка 2007-2013 Европейски социален фонд

Във връзка с изпълнение на проект „Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар”, „БГАСИСТ” ООД , бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ТМУ-02-14/06.12.2011г., информира, че във връзка с проведената тръжна процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции:
Обособена позиция 1
Преносим компютър-10бр,
Сървър-1бр.,
Специализиран скенер за книги-1бр.,
Сървърна операционна система-1бр.,.
Обособена позиция 2
Брайлов дисплей с Bluetooth и USB връзка-1бр.,.
Портативен електронен скенер-1бр.
Софтуер за четяща машина-1бр.,
Екранен четец в пакет с 5 лиценза-2бр.,
Обособена позиция 3
Брайлов дисплей с Bluetooth връзка и аудио изход-1бр.,
Портативен електронен увеличител с възможност за лесно писане на ръка-1бр.,
Портативен джобен електронен увеличител-1бр,
Портативен електронен увеличител с възможност за увеличаване на близки и отдалечени обекти-1бр.,
Софтуер за увеличаване на изображението на екрана на компютър-2бр.,
Обособена позиция 4
Устройство за релефни изображения на картинки-1бр.,
Обособена позиция 5
Брайлов принтер-1бр.,
Обособена позиция 6
Софтуер за локализиране на софтуерни приложения-1бр.,“

Са сключени договори с определените за изпълнители кандидати:

За обособена позиция 1
– ИНФОКОМПЮТРИ ООД

За обособена позиция 2
– ИНФОКОМПЮТРИ ООД

За обособена позиция 3
– СПЕКТРА, производствена кооперация на слепите
Прочети повече

За обособена позиция 4
– ИНФОКОМПЮТРИ ООД

За обособена позиция 5
– ИНФОКОМПЮТРИ ООД

Прочети повече

За обособена позиция 6
– ИНФОКОМПЮТРИ ООД

Прочети повече

Сподели