вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции”:

Обособена позиция 1
Преносим компютър-10бр, Сървър-1бр., Специализиран скенер за книги-1бр., Сървърна операционна система-1бр.,
Обособена позиция 2
Брайлов дисплей с Bluetooth и USB връзка-1бр., Портативен електронен скенер- 1бр., Софтуер за четяща машина-1бр., Екранен четец в пакет с 5 лиценза-2бр.,
Обособена позиция 3
Брайлов дисплей с Bluetooth връзка и аудио изход-1бр., Портативен електронен увеличител с възможност за лесно писане на ръка-1бр., Портативен джобен електронен увеличител-1бр, Портативен електронен увеличител с възможност за увеличаване на близки и отдалечени обекти-1бр., Софтуер за увеличаване на изображението на екрана на компютър – 2бр.
Обособена позиция 4
Устройство за релефни изображения на картинки-1бр.,
Обособена позиция 5
Брайлов принтер-1бр.,
Обособена позиция 6
Софтуер за локализиране на софтуерни приложения-1бр.,

Ви уведомяваме, че заради отстраняване на техническа грешка, датата за отваряне на получените оферти се променя както следва: от 01.09.2012 г. от 10:00 ч. на 05.09.2012 г. (сряда) от 15:00 ч. в офиса на БГАСИСТ ООД на адрес: гр. София, ул. Г. С. Раковски №163, ет. 1, ап. 4, офис 2.

Сподели