петък 1 март 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции”:

Обособена позиция 1
Преносим компютър-10бр, Сървър-1бр., Специализиран скенер за книги-1бр., Сървърна операционна система-1бр.,
Обособена позиция 2
Брайлов дисплей с Bluetooth и USB връзка-1бр., Портативен електронен скенер- 1бр., Софтуер за четяща машина-1бр., Екранен четец в пакет с 5 лиценза-2бр.,
Обособена позиция 3
Брайлов дисплей с Bluetooth връзка и аудио изход-1бр., Портативен електронен увеличител с възможност за лесно писане на ръка-1бр., Портативен джобен електронен увеличител-1бр, Портативен електронен увеличител с възможност за увеличаване на близки и отдалечени обекти-1бр., Софтуер за увеличаване на изображението на екрана на компютър – 2бр.
Обособена позиция 4
Устройство за релефни изображения на картинки-1бр.,
Обособена позиция 5
Брайлов принтер-1бр.,
Обособена позиция 6
Софтуер за локализиране на софтуерни приложения-1бр.,

Ви уведомяваме, че заради отстраняване на техническа грешка, датата за отваряне на получените оферти се променя както следва: от 01.09.2012 г. от 10:00 ч. на 05.09.2012 г. (сряда) от 15:00 ч. в офиса на БГАСИСТ ООД на адрес: гр. София, ул. Г. С. Раковски №163, ет. 1, ап. 4, офис 2.

Сподели