вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Ръководства

Придвижване в уеб сайтове със стрелките чрез добавката easyNavigation за NVDA

В предишна публикация вече сме обсъждали как могат да се намират различни елементи от уеб страници чрез буквите от клавиатурата, когато се използва екранен четец. Тук ще предложа един алтернативен начин, който позволява придвижване само със стрелките.

Той може да бъде полезен за потребители, на които ще им е по-удобно да сърфират в интернет с една ръка или искат да съчетаят двата типа навигация – с буквите от клавиатурата и със стрелките. За да инсталирате добавката easyNavigation, направете следното:

 1. Отворете менюто на екранния четец с клавишната комбинация NVDA+N.
 2. Влезте в „Инструменти“, след това в „Магазин за добавки“.
 3. Натиснете няколко пъти Control+TAB, за да се придвижите до раздела „Налични добавки“.
 4. В списъка потърсете easyNavigation.
 5. Когато маркирате добавката, отворете контекстното меню с клавиша Applications и изберете „Инсталирай“.
 6. Изчакайте няколко секунди и проверете отново името на добавката в списъка. Ако нейното състояние е „Изтеглена, предстои инсталиране“, можете да затворите прозореца на магазина с клавиша Escape.
 7. Добавката ще се инсталира, след което е необходимо да рестартирате NVDA. Тогава easyNavigation ще бъде готова за работа.

Докато разглеждате уеб страница, можете да включвате и изключвате навигацията със стрелките чрез клавишната комбинация Shift+BackSpace. Ако чуете по-висок тон, значи сте включили функционалността за придвижване чрез easyNavigation. Ако тонът е по-нисък, отново сте преминали към стандартната навигация.

Когато easyNavigation е включена, със стрелки надолу и нагоре можете да се придвижвате според избрания тип елементи, а със стрелки наляво и надясно – да променяте типа навигация. По подразбиране придвижването е по редове, така че след включване на easyNavigation и натискане на стрелка надолу или нагоре, няма да усетите разлика. Ако със стрелка наляво и надясно изберете например „Headings“, със стрелки надолу и нагоре вече ще се придвижвате по заглавия, вместо по редове. Ако искате навигацията със стрелка надолу и нагоре отново да работи по стандартния начин, със стрелка наляво или надясно изберете „Lines“.

Добавката easyNavigation има някои настройки, които ще разгледаме по-подробно. За да ги отворите, влезте в менюто на екранния четец с клавишната комбинация NVDA+N, след това изберете „Настройки“, „Опции“. В отворилия се прозорец със стрелка надолу намерете раздела „Easy Navigation“.

Маркирайте отметката „Default active“, ако искате навигацията чрез добавката да е активна по подразбиране. От падащото меню „Set of navigation keys“ можете да изберете кои 4 клавиша да се използват за придвижване чрез easyNavigation. По подразбиране е избрана стойността „Right hand vertical arrows“, която вече разгледахме. Другите възможни варианти са:

 • „Right hand horizontal arrows“ – стрелки наляво и надясно за придвижване, стрелки надолу и нагоре за избор на тип навигация;
 • „Right hand vertical numpad“ – за избор на тип елементи се използват клавишите 4 и 6 от цифровия блок, а за придвижване – 2 и 8;
 • „Right hand horizontal numpad“ – 2 и 8 от цифровия блок за избор на елементи, а 4 и 6 – за навигация;
 • „Left hand vertical AD-WS“ – Букви A и D за промяна на типа елементи, а W и S – за придвижване;
 • „Left hand horizontal WS-AD“ – Букви W и S за избор на тип навигация, A и D – за преместване на фокуса;
 • „Left hand vertical SF-ED“ – S и F за промяна на типа елементи, E и D – за придвижване;
 • „Left hand horizontal ED-SF“ – E и D за промяна на типа навигация, S и F – за преместване на фокуса.

Тъй като възможните типове навигация са твърде много, чрез отметките в списъка „Navigation items“ можете да изберете тези, които желаете да използвате. Ето пълния списък:

 • „Headings“ – Заглавия;
 • „Links“ – Връзки;
 • „Unvisited links“ – Непосетени връзки;
 • „Visited links“ – Посетени връзки;
 • „Form fields“ – Полета от формуляри;
 • „Buttons“ – Бутони;
 • „Edit fields“ – Полета за редактиране;
 • „Check boxes“ – Отметки;
 • „Combo boxes“ – Падащи менюта;
 • „Radio buttons“ – Радио бутони;
 • „Images“ – Изображения;
 • „Lists“ – Списъци;
 • „List items“ – Елементи от списък;
 • „Tables“ – Таблици;
 • „Frames“ – Рамки;
 • „Articles“ – Статии;
 • „Landmarks“ – Маркери;
 • „Separators“ – Разделители;
 • „Quotes“ – Цитати;
 • „Objects“ – Обекти;
 • „Text blocks“ – Блокове от текст;
 • „Searches“ – Полета за търсене.

След като приключите с настройването на добавката, натиснете бутона „OK“, за да се запазят промените.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.