петък 22 септември 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Европейски съюз

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фонд

Ръководството на БГАСИСТ ООД

Има удоволствието да ви покани на Информационна среща
за стартирането и изпълнението на дейностите по проект
„ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ БГАСИСТ ООД”
по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ”

Информационната среща ще се проведе на 11 май 2012 г. (петък) от 18:30 ч. в Малката зала на ул. Пиротска №5, ет. 2 (вход откъм ул. Вашингтон).

Молим да заявите вашето участие до 17:00 часа на 09 май 2012 г. (сряда) на e-mail: office@bgassist.com или телефон 0896 838374.

Сподели