вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

БГАСИСТ ООД търси да назначи на трудов договор един Специалист Маркетинг и Реклама.

Кандидатите могат да бъдат само хора с увреждания.

Изисквания:

  • Много добри компютърни умения
  • Добри комуникативни умения

Предимство са:

  • Завършено средно специално или висше икономическо образование
  • Владеенето на английски език

Необходими документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо
  3. Дипломи, сертификати и други документи, удостоверяващи придобитите професионални квалификации и образование
  4. Експертно решение на ТЕЛК

Документите изпращайте по електронна поща: office@bgassist.com.

Изборът ще се извърши чрез подбор по документи и интервю с одобрените кандидати.

Те ще бъдат информирани по електронна поща или телефон.

Обявата е валидна до 31.07.2013 г.

Сподели