петък 22 септември 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Вчера NV Access обяви излизането на NVDA версия 2023.2.

В тази версия е добавен магазин за добавки, който ще замени мениджъра за управление на добавките. Чрез магазина можете да преглеждате, търсите, инсталирате и обновявате добавки от общността на NVDA. Също имате възможност на своя отговорност ръчно да предотвратявате проблемите с несъвместими остарели добавки. Налични са нови брайлови функции, команди и поддръжка за още брайлови дисплеи. Добавени са нови жестове за OCR и придвижване в равнинния изглед. Подобрени са навигацията и докладването на форматирането в Microsoft Office. Коригирани са множество грешки, засягащи най-вече брайла, Microsoft Office, популярните уеб браузъри и Windows 11. Обновени са eSpeak-NG, брайловият преводач LibLouis и Unicode CLDR. Общо 11 нови възможности, 10 промени и 15 отстранени грешки.

Традиция в NV Access е да се набляга на стабилността, вместо на броя на новите възможности, така че можете да бъдете сигурни, че обновяването до новата версия е напълно безопасно.

Можете да се сдобиете с нея както чрез механизма за автоматични обновления, така и като изтеглите екранния четец от официалната страница за изтегляне на NVDA.

Изтегляйте NVDA, както и всяка друга програма, само от официалния източник – само по този начин можете да сте уверени, че изтегляте точно това, което е издадено от разработчиците и към него няма прикрепен зловреден код, например.

На тази страница ще бъдете посрещнати от менюто на сайта, след него заглавие от второ ниво с името на секцията „Download“, името на последната стабилна версия – „NVDA 2023.2“, след което имате няколко възможности:

 • Да направите еднократно дарение на избрана от вас сума
 • Да се абонирате за ежемесечни дарения чрез системата на PayPal
 • Да пропуснете дарението този път и да се насочите към директно изтегляне на NVDA

Методите за дарение са чрез кредитна или дебитна карта или чрез PayPal акаунт. Даренията се осъществяват в австралийски долари по обменния курс на PayPal за съответния ден, който се базира на курса на международните банки.

NV Access е благотворителна фондация регистрирана по австралийските закони, така че всяко дарение, което направите, отива изцяло (без да се отчисляват данъци) за подкрепа на организацията и нейните проекти в подкрепа на хората с нарушено зрение по целия свят.

Ако в момента не желаете или нямате възможност да направите дарение, изберете радио бутона „Skip donation this time“.

След като сте избрали желаното от вас действие, натиснете бутона „Download“. Помощникът за изтегляне на вашия уеб браузър би трябвало да се появи до няколко секунди и да ви попита какво бихте искали да направите с този файл.

Моля, обърнете внимание, че след обновяване на който и да е софтуер е добре да рестартирате компютъра. Рестартирайте, като отидете в диалоговия прозорец или менюто за изключване, изберете „Рестартиране“ и натиснете ENTER. Обновяването на даден софтуер може да промени използвани в момента файлове. Това може да доведе до нестабилност и странно поведение, което се разрешава чрез рестартиране. Това е първото нещо, което трябва да опитате, ако забележите нещо странно след обновяването.

Какво е новото

Следва списъкът с всички промени в новата версия:

Нови възможности

 • NVDA вече разполага с магазин за добавки.
  • Той позволява преглеждане, търсене, инсталиране и обновяване на добавки от общността.
  • Възможност за ръчно отстраняване на проблемите с несъвместимостта на остарели добавки.
  • Мениджърът на добавките е премахнат. Заменен е от магазина за добавки.
  • За повече информация прочетете обновеното ръководство на потребителя.
 • Нови жестове на въвеждане:
  • Недефиниран жест за превключване между наличните езици за OCR в Windows.
  • Недефиниран жест за превключване между различните режими за показване на брайлови съобщения.
  • Недефиниран жест за включване и изключване на брайловия индикатор за маркиране.
  • Добавени са жестове по подразбиране за преминаване към предишния или следващия обект в равнинния изглед на йерархията на обектите.
   • Настолна подредба: NVDA+9 от цифровия блок и NVDA+3 от цифровия блок за преминаване към предишния и следващия обект.
   • Лаптоп подредба: Shift+NVDA+[ и Shift+NVDA+] за преминаване към предишния и следващия обект.
 • Нови брайлови функции:
  • Добавена е поддръжка за брайловия дисплей Help Tech Activator.
  • Нова опция за включване и изключване на брайловия индикатор за маркиране (точки 7 и 8).
  • Възможност за преместване по избор на системната каретка или фокуса, когато позицията на курсора за преглед бъде променена чрез брайловите клавиши за преместване в текста.
  • При трикратно натискане на клавиша 2 от цифровия блок за докладване на числовата стойност на текущия знак от позицията на курсора за преглед, информацията вече се показва и чрез брайл.
  • Добавена е поддръжка за атрибута „aria-brailleroledescription“ на ARIA 1.3, който позволява на авторите на уеб съдържание да заместят типа на елемент, който се показва чрез брайлов дисплей.
  • Брайлов драйвер на Baum: добавени са жестове за изпълнение на често използвани клавишни комбинации като Windows+D и Alt+TAB. За пълен списък вижте ръководството на потребителя.
 • Добавени са произношения за уникод символи:
  • брайлови символи като ⠐⠣⠃⠗⠇⠐⠜.
  • Емблемата на клавиша Option в операционната система Mac ⌥.
 • Добавени са жестове за брайлови дисплеи Tivomatic Caiku Albatross.
  • Показване на диалога за брайлови настройки
  • Достъп до лентата на състоянието
  • Промяна на формата на брайловия курсор
  • Превключване на режимите за показване на брайлови съобщения
  • Включване и изключване на брайловия курсор
  • Превключване между режимите за показване на брайловия индикатор за маркиране.
  • Превключване между стойностите на настройката „Премествай системната каретка при преместване на курсора за преглед“.
 • Функции на Microsoft Office:
  • Когато открояването е включено от настройките за форматиране на документи, неговите цветове се докладват в Microsoft Word.
  • Когато цветовете са включени от настройките за форматиране на документи, фоновите цветове вече се докладват в Microsoft Word.
  • При използване на клавишни комбинации за форматиране в Excel например за получер, курсив, подчертаване и зачеркване на клетка, резултатът вече се докладва.
 • Експериментално подобрено управление на звука:
  • NVDA вече може да възпроизвежда аудио чрез Windows Audio Session API (WASAPI), което би могло да подобри отзивчивостта, производителността и стабилността на речта и звуците.
  • Използването на WASAPI може да бъде активирано от „Разширени настройки“. Освен това, когато WASAPI е активиран, могат да бъдат конфигурирани и следните настройки:
   • Опция, която позволява силата на звуците и бибипканията на NVDA да се променя в съответствие със силата на звука на текущия глас.
   • Настройка за отделно конфигуриране на силата на звука, с която NVDA възпроизвежда реч и звуци.
  • Установен е проблем, при който екранният четец периодично се срива, когато WASAPI е активиран.
 • В Mozilla Firefox и Google Chrome NVDA вече докладва, когато дадена контрола отвори диалогов прозорец, решетка, списък или дървовидна структура в случай, че разработчикът го е дефинирал чрез „aria-haspopup“.
 • Вече е възможно да се използват системни променливи (например „%temp%“ или „%homepath%“) при задаването на директория, когато се създава преносимо копие на NVDA.
 • В Windows 10 от май 2019 и по-нови, NVDA вече може да съобщава имената на виртуални работни плотове при тяхното отваряне, промяна или затваряне.
 • Добавен е системен параметър, който позволява на потребителите и администраторите да принудят NVDA да се стартира в защитен режим.
Промени

 • Обновления на компоненти:
  • eSpeak NG е обновен до 1.52-dev ревизия „ed9a7bcf“.
  • Брайловият преводач LibLouis е обновен до 3.26.0.
  • CLDR е обновен до версия 43.0.
 • Промени, засягащи LibreOffice:
  • В LibreOffice Writer 7.6 и по-нови, при докладване на позицията на курсора за преглед, тази на курсора/каретката вече се съобщава в текущата страница по начин, сходен с този в Microsoft Word.
  • В LibreOffice вече е възможно прочитане на лентата на състоянието с NVDA+End.
  • При преместване в друга клетка в LibreOffice Calc, NVDA вече не съобщава неуместно координатите на фокусираната преди това клетка, когато докладването на координати на клетки е изключено от настройките на NVDA.
 • Промени, засягащи брайла:
  • Когато е свързан брайлов дисплей чрез стандартния HID брайлов драйвер, за симулиране на клавишите със стрелки и Enter може да се използва dpad. Също така Интервал+Точка1 от клавиатурата на брайловия дисплей и Интервал+Точка4 се преобразуват в стрелки нагоре и надолу.
  • Обновяванията на динамичното уеб съдържание (ARIA live regions) вече се показват на брайл. Това може да бъде деактивирано от панела за разширени настройки.
 • Символите тире и дълго тире винаги ще се изпращат към синтезатора.
 • Разстоянието, съобщавано в Microsoft Word, вече ще се влияе от единицата, зададена в разширените опции на Word. Това ще се случва, дори когато се използва UIA за достъп до документи.
 • NVDA реагира по-бързо при преместване на курсора в контроли за редактиране.
 • Скриптът, който докладва местоположението на дадена връзка, вече го прави от каретката/позицията на фокуса, вместо от навигационния обект.
 • При създаване на преносимо копие вече не се изисква буквата на устройството да бъде част от пълния път.
 • Ако часовникът на Windows е конфигуриран да показва секунди в областта за уведомяване, те ще бъдат прочитани при съобщаване на текущия час с клавишната комбинация NVDA+F12.
 • NVDA вече ще докладва групи без етикет, които съдържат полезна информация за позицията си (например в менютата на Microsoft Office 365).
Отстранени грешки

 • Брайл:
  • Подобрена стабилност при въвеждане и показване на текст с брайлови дисплеи, което води до по-малко грешки и сривове на NVDA.
  • NVDA вече няма многократно да превключва към режим „Няма брайл“ по време на автоматично откриване. Това ще спомогне за по-изчистен протокол и по-малко излишно натоварване.
  • NVDA ще превключва отново към USB, ако е намерено HID Bluetooth устройство (например HumanWare Brailliant или APH Mantis) и се появи налична USB връзка. Това преди е сработвало само за Bluetooth серийни портове.
  • Когато не е свързан брайлов дисплей и брайловият визуализатор се затвори с натискане на Alt+F4 или щракване върху бутона за затваряне, размерът на дисплея ще бъде зададен като такъв без клетки.
 • Уеб браузъри:
  • NVDA вече не причинява инцидентни сривове или замръзвания на Mozilla Firefox.
  • В Mozilla Firefox и Google Chrome въведените знаци в някои текстови полета не се съобщават, когато тяхното изговаряне е изключено.
  • Сега можете да използвате режима на разглеждане във вградени контроли на Chromium, където преди не е било възможно.
  • В Mozilla Firefox при преместване на мишката върху текст след връзка, той вече се докладва правилно.
  • В Chrome и Edge местоположението на връзки с изображения се съобщава коректно в повече ситуации.
  • NVDA вече не мълчи при опит за докладване на URL без href атрибут. Вместо това екранният четец съобщава, че връзката няма местоположение.
  • В режим на разглеждане NVDA няма некоректно да игнорира фокусирането върху родителска или дъщерна контрола например преместване от контрола към нейния родителски елемент от списък или решетка.
   • Имайте предвид обаче, че тази корекция се прилага само когато опцията „Автоматично премествай системния фокус към фокусируемите елементи“ в настройките на режима за разглеждане, е изключена (което е така по подразбиране).
 • Поправки, засягащи Windows 11:
  • NVDA отново може да прочита съдържанието на лентата на състоянието в Notepad.
  • При превключване между раздели ще се докладва новото име на раздела и неговата позиция за Notepad и файловия мениджър.
  • NVDA ще прочита предложения за текст при въвеждане на езици като китайски и японски.
  • Отварянето на елементите „Сътрудници“ и „Лиценз“ от меню „Помощ“ на NVDA отново е достъпно.
 • Корекции, засягащи Microsoft Office:
  • При бързо преминаване през клетки в Excel, NVDA е по-малко вероятно да докладва грешна клетка или селекция.
  • Когато се фокусирате върху клетка на Excel извън работен лист, брайлът и осветяването на фокуса не се обновяват ненужно от обекта, който преди това е бил на фокус.
  • NVDA вече не пропуска да съобщи фокусирането в полета за парола в Microsoft Excel и Outlook.
 • За символи, които нямат описание в текущата локализация, ще се използва такова на английски.
 • Вече е възможно вмъкването на символа за обратна черта в полето за заместител на запис в речника, когато типът на елемента не е зададен като регулярен израз.
 • В калкулатора на Windows 10 и 11 преносимото копие на NVDA вече няма да причинява ситуации, в които не се изговаря нищо или се възпроизвеждат сигнали за грешка при въвеждане на изрази в стандартния калкулатор в режим компактен изглед.
 • NVDA се възстановява в много повече ситуации, в които приложения спират да отговарят и това е причинявало пълно забиване на екранния четец.
 • При принудително искане за поддръжка на UIA в определени терминали и конзоли, е поправена грешка, която причинява забиване и добавяне на ненужна информация в протокола.
 • NVDA вече няма да отказва да запази конфигурацията си след нейното нулиране.
 • Когато се стартира временно копие на NVDA, потребителите няма да бъдат заблуждавани, че могат да запазят конфигурацията.
 • Сега NVDA реагира малко по-бързо на команди и промени във фокуса.
 • Показването на настройките за OCR вече няма да се проваля при някои системи.
 • Коригирана е грешка, свързана със запазването и зареждането на конфигурацията на NVDA, както и с превключването на синтезатори.
 • Поправена е грешка, при която жестът за плъзгане нагоре чрез докосване премества страници вместо да премества на предишния ред.
Промени за разработчици

Този раздел от файла с промените е за напреднали потребители (най-вече – разработчици) и затова няма да го публикувам тук. Справка относно промените за разработчици можете да направите в документа със заглавие „Какво ново в NVDA“, който можете да извикате от менюто на NVDA ➡️ Помощ ➡️ Какво ново. Същият файл (с име „changes.html“) можете да намерите и в инсталационната директория на NVDA, в подпапка „documentation“, като българският вариант се намира в подпапка „bg“, а английският – в подпапка „en“.

Допълнителна информация

Повече от 30000 потребители от над 170 страни използват NVDA всеки ден. Това е статистика на базата на проверките за обновления, правени от NVDA веднъж на 24 часа, в случай, че въпросната опция е включена и компютърът е свързан към интернет.

В България за последните 7 дни средния брой потребители е 118, минималния – 109, а максималния – 127.

Средно около 100000 потребители изтеглят всяка нова версия на свободния екранен четец. Повече от половината от изтеглянията се осъществяват през системата за автоматични обновления, което означава, че NVDA със сигурност е инсталиран на най-малко 50000 компютъра. В тези статистики не влизат повечето потребители от някои азиатски страни, които имат собствени версии на екранния четец, както и потребителите от региони без достъп до интернет, където NVDA се разпространява предимно на дискове и други преносими носители.

Ако все още не сте изпробвали NVDA, Може би е дошъл моментът да го направите. NVDA е малък и бърз. Идва с вградена поддръжка за гласов изход на български (синтезаторът eSpeak NG). Може да работи с български гласове като „SpeechLab 2.0 Гергана“, „Innoetics Ирина“, „Vocalizer Дария“, „Microsoft Иван“, „Neural SpeechLab Александър“, „Neural SpeechLab Христина“ и „Neural SpeechLab Гергана“. Може да работи от USB или друг преносим носител. Безплатен е, разпространява се свободно, а изходният му код е достъпен за всеки, който го иска, което гарантира, че NVDA ще съществува и ще се развива дотогава, докогато има потребители, които се нуждаят от него.

Освен това, ако вградените функции не са ви достатъчни, има много добавки, с които по свой вкус може да разширите функционалността или поддръжката му за някое любимо ваше приложение.

NVDA поддържа всички версии на Windows от 7 до 11 включително, като също така осигурява най-добрата поддръжка за браузърите Mozilla Firefox, Google Chrome и Microsoft Edge, предоставяйки най-добрия достъп на хора с нарушено зрение до уеб съдържание въобще.

Забравете за проблемите при работа с други екранни четци – наслаждавайте се на удобството, стабилността и предвидимостта на работата с NVDA. Неслучайно все повече разработчици използват NVDA, за да тестват достъпността на техните приложения и уеб сайтове – NVDA предоставя най-добрата поддръжка на съвременните стандарти за достъпност в Windows среда.

Интерфейсът и документацията на NVDA са преведени на български език. Документацията му е подробна и изчерпателна, така че ви препоръчвам да я прочетете поне веднъж, независимо дали сте начинаещ или напреднал потребител – тя ще ви помогне да получите много знания както за работата с NVDA, така и за работата само с клавиатура в средата на Windows.

Благодарности на Michael Curran, James Teh и на всички сътрудници на NVDA – над 170 програмисти и преводачи, дали своя принос за NVDA и добавките за него През годините, както и на над 800-те човека, тестващи най-новите разработки всеки ден, а също и на хилядите пишещи и говорещи за NVDA, които по този начин помагат на останалите в достъпа им до необятния свят на компютрите.

Благодарности и на Организациите, а също и на хилядите хора, продължаващи и през 2023 г. да подкрепят с парични дарения каузата на NV Access за равен достъп на хората с нарушено зрение до съвременните технологии.

Ако имате някакви въпроси или проблеми, не се притеснявайте да питате в пощенския списък „Без мишка“ и разните групи във Facebook за хора със зрителни увреждания и аз и другите участници там ще се постараем да ви помогнем с каквото можем.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.