четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

НовиниСофтуер

Какво е новото в JAWS, ZoomText и Fusion 2024

На 25 октомври Freedom Scientific обяви излизането на версия 2024 на екранния четец JAWS за Windows, софтуера за увеличение ZoomText и комбинацията между двата продукта Fusion. Тук ще представим основните нововъведения и промени в тези приложения.

JAWS 2024

Ако използвате гласовете за български език Neural SpeechLab, тази версия на екранния четец нарушава съвместимостта с техните 64-битови варианти. При опит за стартиране на гласовия профил SAPI 5X 64, от речевия синтезатор не се чува говор. Очаква се този проблем да бъде коригиран в някое от бъдещите обновления на JAWS. До тогава можете да използвате 32-битовите варианти на гласовете Neural SpeechLab чрез профила SAPI 5X или по-стария SpeechLab 2.0.

Face in View (Преглед на лицето пред камерата)

Видео разговорите се превърнаха в стандартна форма на комуникация на работното място, в училище и в личния живот. Преди да се присъединим към видео разговор, обикновено искаме да се уверим, че настройките са правилни и камерата е фокусирана върху нашето лице. Новата функция Face in View помага за това, като съобщава дали лицето е центрирано в изображението, погледът насочен ли е към камерата, адекватно ли е осветлението, има ли допълнителни елементи на снимката.

За да активирате Face in View, натиснете клавишната комбинация Insert+Интервал, последвана от буквите F и O. Face in View непрекъснато следи позицията на лицето ви и нивото на осветеност в помещението. Ако нещо се промени например наклона на главата или яркостта, ще бъдете уведомени автоматично. Когато сте фокусирани в прозореца на функцията Face in View, можете да използвате клавиша TAB и стрелките, за да преглеждате информация за позицията на лицето ви в картината, текущото ниво на яркост и използваната камера.

Забележка: Face in View не е налична по време на активен видео разговор, тъй като има нужда от пълен достъп до камерата.

Докато функцията е активна, са налични следните клавишни комбинации:

 • Insert+Интервал, F, C – Смяна на камерата, ако е свързана повече от една.
 • Insert+Интервал, F, D – Съобщава подробна информация (включително за позицията на лицето и нивото на осветеност в помещението).
 • Insert+Интервал, F, L – Докладва текущата яркост.
 • Insert+Интервал, F, U – Променя чувствителността за разпознаване. Това е полезно, когато от време на време се появяват съобщения, че не е разпознато лице.

Стандартното ниво на чувствителност е 75%. Повишаването до 80% или намаляването му до 70% може да подобри надеждността при разпознаване на лица във вашата специфична среда.

Split Braille (Разделен брайл)

Чрез тази функционалност на един и същ брайлов ред може да се показва съдържание от различни места, като се използват няколко типа изгледи. Когато Split Braille е активирана, вашият брайлов дисплей се разделя на две половини или области. Между тях се показват 2 вертикални линии, които определят границите им.

Функцията Split Braille е налична за дисплеи с всякакъв размер. Но нейното използване с устройство, което има сравнително малко клетки, няма да е чак толкова удобно.

За да активирате Split Braille, натиснете Insert+Alt+V за настолна клавиатурна подредба или CapsLock+Alt+V (за лаптоп). Потребителите на брайлови дисплеи Focus могат да използват и комбинацията Ляв Shift+Точки 1, 2 и 7. Ще се отвори прозорецът за избор на изглед. От списъка маркирайте този, който искате да използвате и натиснете бутона „OK“. Активният изглед остава в сила за текущата сесия на JAWS. След рестартиране на екранния четец, ще се върнете към обичайните настройки. Очаквайте повече информация за функцията Split Braille в бъдеща публикация в блога ни.

MathCAT

Това е библиотека с отворен код, която преобразува в реч и брайл математическо съдържание от уеб страници и Word документи. Тя вече е включена в JAWS 2024. В момента тази функция е налична на английски и не е достъпна за ARM устройства. Поддържа се само Nemeth брайлов код, който се използва за представяне на математическо и научно съдържание. Настройките на MathCAT все още не са достъпни чрез интерфейса на JAWS. Въпреки това, в сравнение с текущата математическа поддръжка са внесени следните подобрения:

 • Усъвършенствано изговаряне на различни математически символи;
 • Преобразуване в реч и брайл на редове и колони в таблици, в които има математическо съдържание. Те могат да присъстват например в уеб страници или Word документи;
 • Подобрена навигация в Math Viewer;
 • Усъвършенствано въвеждане на уравнения в Word чрез Math Editor.

Докато функционалността MathCAT все още е в процес на разработка, JAWS по подразбиране използва поддръжката за прочитане на математическо съдържание, която е достъпна от няколко предишни версии. Ако искате да тествате MathCAT, можете да я активирате чрез програмата за ранно изпробване на нови функции (Early Adopter Program).

След като MathCAT бъде включена, можете да влезете в страницата с примери на MathML, за да видите как JAWS прочита различни математически уравнения с нейна помощ. Точно както при текущата математическа поддръжка, ако натиснете Enter върху математически израз, той ще се визуализира в Math Viewer. Използвайте стрелките, за да изследвате неговите елементи.

Програма за ранно изпробване на нови функции

Тя позволява да тествате нови и актуализирани възможности на JAWS, които са в процес на разработка. Можете да ги оценявате и да предоставяте обратна връзка за тях преди окончателното им внедряване. MathCAT е първата такава функционалност, достъпна чрез Early Adopter Program.

Използване на програмата за ранно изпробване

За да включите или изключите функции, достъпни за предварително тестване, направете следното:

 1. Влезте в меню „Options“ на JAWS и от там изберете „Early Adopter Program“. Ще се покаже прозорец със наличните в момента функции.
 2. Можете да ги активирате чрез отметките за всяка от тях.
 3. Натиснете бутона „OK“ и рестартирайте екранния четец.

Забележка: Ако изпробвате промени в съществуваща функционалност, тя ще се върне към първоначалната си работа, когато отмаркирате нейната отметка.

Изпращане на обратна връзка

Докато тествате функция в процес на разработка, можете да предоставите вашата обратна връзка за нея, независимо от това дали тя е активирана или не. Ето какво е необходимо да направите:

 1. От меню „Options“ на JAWS изберете „Early Adopter Program“.
 2. В отворилия се прозорец натиснете бутона „Send Feedback“, отнасящ се към конкретната функционалност, за която искате да предоставите обратна връзка.
 3. Ще се отвори уеб формуляр чрез браузъра по подразбиране. Попълнете го и натиснете бутона „Send Feedback“, за да го изпратите.
Своевременни актуализации на скриптовете на JAWS

Те позволиха да се подобри достъпността на цели приложения. За някои от тях бяха добавени и уникални функции, които повишиха продуктивността.

Скриптовете обикновено се актуализираха заедно с JAWS приблизително на 8 седмици. Ако промяна в конкретно приложение доведеше до нарушения в работата на определен скрипт, потребителите до скоро бяха принудени да изчакват следваща актуализация на екранния четец.

Функцията за своевременни актуализации на скриптовете позволява да се предоставят обновления за тях извън цикъла на актуализации на JAWS. Например ако обновяване на Microsoft Office доведе до това определени съобщения в Outlook да не се изговарят, вече може да се реагира с корекция на скриптовете в рамките на няколко дни, вместо седмици или дори месеци.

Когато са налични нови скриптове, JAWS автоматично ще ги актуализира. За да видите дали наскоро е приложено обновление на скрипт, отворете меню „Help“ на JAWS, изберете „About“ и проверете номера на ревизията на скриптовете.

Своевременните актуализации са включени по подразбиране. За да ги изключите, отворете меню „Options“ на JAWS, влезте в раздел „Basics“ и отмаркирайте отметката „Seamless Updates for Scripts“.

Нова възможност за управление на разговори

Натискането на Windows+Alt+C вече отваря прозорец, чрез който можете бързо да отговорите на входящо повикване в Teams, Phone Link или Skype. Това ви позволява да приемете разговор, без да е необходимо да премествате фокуса в друга програма.

След като се покаже прозорецът и изберете приложение от списъка, можете да натиснете веднъж или няколко пъти TAB, за да намерите необходимата ви опция. Възможните действия включват приемане с аудио или видео, отказ на повикване, прекъсване (ако има активен разговор) или задаване на избраното приложение като основно, така че винаги да се показва най-отгоре в списъка.

Нови скриптове за Discord

Това е безплатно чат приложение, което улеснява комуникацията между членове на различни общности. Поддръжката на JAWS за Discord включва:

 • Възможност за използване на вградените функционалности на приложението за навигация между сървъри, непрочетени канали със споменавания и така нататък;
 • Ако натиснете Insert+W, докато Discord е на фокус, ще се покаже списък с наличните клавишни комбинации за него.
Възможност за изговаряне на текущия час заедно със секундите

Натискането на Insert+F12 съобщава текущото време с часове и минути. Има обаче ситуации, които изискват по-точен час. В JAWS и Fusion 2024 вече можете да натиснете Insert+Control+F12, за да чуете времето с часове, минути и секунди.

Подобрения при работата с уеб съдържание и ARIA
 • JAWS вече показва посредством реч и брайл дали дадена отметка е само за четене.
 • Подменютата се докладват коректно в повече уеб приложения.
 • Командата Insert+Alt+D за преминаване през елементи, които включват атрибута aria-details, вече работи коректно.
 • Заглавията, които съдържат разгъващи се бутони, се съобщават при навигация с H и Shift+H.
 • При преместване в група от раздели в уеб страница, JAWS вече не е твърде многословен, когато фокусът попадне в първия раздел.
 • Ако няколко елемента включват атрибута aria-describedby, те се прочитат в правилен ред.
 • При навигация в лента с инструменти на уеб приложение, когато фокусът попадне върху отметка, JAWS не излиза неочаквано от Forms Mode.
 • Коригирани са проблеми при съобщаването на полета от формуляри в някои уебсайтове.
 • При преминаване от уеб браузър към друго приложение с Alt+TAB, JAWS не казва „running applications group“.
 • Цялата информация за плъзгач вече се прочита при натискане на Insert+Стрелка нагоре.
 • JAWS предоставя допълнителна информация за елементите от меню с клавишната комбинация Insert+TAB.
 • В браузърите базирани на Chromium, навигацията в таблици вече работи според очакванията, когато стойностите на атрибута aria-colindex в даден ред не са последователни.
 • Виртуалният курсор се активира автоматично при попадане в документ, който е част от уеб приложение. По подразбиране щом виртуалният курсор получи контрол над фокуса, ще бъде ограничаван в областта на документа.
 • Ако виртуалният курсор е в изскачащ прозорец, можете да използвате Insert+R, за да изключите ограничението за придвижване към други области в страницата.
 • JAWS вече докладва началото и края на панелите с раздели.
Подобрения за Microsoft Office
 • JAWS прочита заглавията на колоните, редовете и работните листове в Excel при фокусиране на мишката върху тях.
 • Съдържанието на определени прозорци в Outlook се докладва автоматично.
 • JAWS всеки път прочита лентата на състоянието в Outlook с клавишната комбинация Insert+Page Down.
 • При натискане на APPLICATIONS или Shift+F10 в Outlook, екранният четец съобщава, че е отворено контекстно меню.
 • Когато при създаване на нов контакт в Outlook се покаже меню с автоматично допълване, JAWS автоматично прочита първия елемент.
 • При навигация с клавиша TAB връзките в определени съобщения вече се докладват коректно.
 • В Word JAWS не казва два пъти „undo“ при натискане на Control+Z.
 • Ако има свързан брайлов дисплей , екранният четец не повтаря непрекъснато думата „Video“ при разглеждане на PowerPoint презентация, в която присъства видеоклип.
Общи подобрения на JAWS
 • Брайловият преводач Liblouis, който се използва от JAWS и Fusion, е обновен до версия 3.27.0.
 • Вече можете да включите или изключите помощта за клавиатурата чрез гласовия асистент. За целта кажете „hey Sharkey, toggle Keyboard Help“. Това изпълнява същото действие, както при натискане на Insert+1.
 • Изключването на помощта за клавиатурата може да се осъществява и чрез клавиша Escape, ако по невнимание сте я включили с Insert+1.
 • За клавиша Applications могат да бъдат присвоявани потребителски скриптове, когато е активирана опцията „Unified keyboard processing“ от настройките на клавиатурата.
 • Използването на ИНТЕРВАЛ за маркиране или отмаркиране на определени отметки вече работи според очакванията, когато е включена опцията „Unified keyboard processing“.
Други подобрения
 • Натискането на INSERT+W в приложението Slack показва специфични клавишни комбинации за него.
 • При фокусиране в полето за въвеждане на ново съобщение в Teams, JAWS вече не докладва, че то съдържа текст, когато всъщност е празно.
 • В WhatsApp екранният четец прочита коректно часа в края на съобщенията. Освен това са премахнати излишните знаци, които се появяваха при преглеждане на последните съобщения с ALT+Числата от 1 до 9.
 • Когато фокусът попадне в полето за търсене на файловия мениджър в Windows 11, JAWS вече автоматично прочита името на директорията, в която ще се търси.
 • При разглеждане на таблици с брайлов дисплей, в клетките за състояние не се показват произволни символи.
 • JAWS вече не се срива при отваряне на Microsoft Edge след зареждане на операционната система, когато екранният четец е настроен да се стартира автоматично.
 • При натискане на Enter върху връзка в Clipboard Viewer (Insert+Интервал, C), тя се отваря чрез уеб браузъра по подразбиране.

Нововъведения в ZoomText и Fusion 2024

Цветова схема с инвертиран курсор на мишката

Тази функция е налична в ZoomText и Fusion 2024. Когато използвате другите цветови схеми за показалеца на мишката, той винаги е с постоянен цвят. Чрез инвертиране на цвета на курсора спрямо фона, ще успявате по-лесно да видите неговото местоположение.

Ако използвате инвертирания курсор, когато той попадне например върху черен фон на някое приложение, неговият цвят ще се преобразува в бял и обратното. Така показалецът на мишката ще се откроява винаги, независимо от цвета под него.

Фина настройка на размера на мишката

Потребителите често се сблъскват с предизвикателства, когато е необходимо да избират между няколко предварително определени размера на курсора. С течение на времето може да се окаже, че големият размер вече не отговаря на нуждите им, а много големият заема повече място на дисплея.

ZoomText и Fusion 2024 позволяват да се зададе размер на показалеца на мишката, като може да се избира между 15 степени. Това по-добре би задоволило индивидуалните нужди на потребителите. В предишни версии на ZoomText и Fusion можеше да се избира между стандартен, голям и много голям размер на курсора.

Още улеснения при визуализиране на мишката

Single Wedge Bottom и Single Wedge Top курсорите са две допълнителни обозначения на показалеца на мишката, налични в ZoomText и Fusion 2024. Single Wedge Bottom показва син триъгълник под текущата позиция на курсора, а Single Wedge Top изобразява син триъгълник над курсора. Това помага на потребителя по-лесно да види къде се намира показалецът на мишката.

Подобрена производителност

Обновеният engine за увеличение оптимизира производителността при стартиране и минимизира използването на ресурси, включително консумирана памет и натоварване на процесора. Тази актуализация увеличава стабилността, а забавянията са значително намалени.

Опростени менюта на ZoomText и Fusion

Менютата на ZoomText (Alt+Z) и Fusion (Alt+F) са реорганизирани и опростени. Намален е броят на елементите в тях. Целта е да се улеснят както новите потребители, така и тези с повече опит.

Прехвърляне на настройките на ZoomText и Fusion

Когато инсталирате ZoomText 2024, вашите настройки от ZoomText 2023 автоматично ще се прехвърлят към новата версия. Ако сте потребител на Fusion, настройките от ZoomText 2023 също ще бъдат приложени. Тези на JAWS ще се прехвърлят, ако сте включили съответната опция в прозореца за инсталиране на Fusion 2024.

Промени в лентата за бърз достъп

Въз основа на отзивите от потребители, начинът на работа на лентата за бърз достъп в ZoomText и Fusion 2024 е променен. Тя вече не се показва в дясната част на дисплея, когато стартирате ZoomText или Fusion.

Повечето потребители предпочитат да използват клавишната комбинация CapsLock+Десен бутон на мишката, за да извикат лентата. Отваря се меню за бърз достъп, което може да показва предпочитани функции на ZoomText или Fusion. По този начин не е необходимо да премествате увеличената област, за да получите достъп до командите на ZoomText. Извикването на лентата за бърз достъп чрез клавишна комбинация спомага за поддържането на екрана чист и подреден.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.