четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Ръководства

Как да използваме стандартния изглед на GMail с NVDA и JAWS

От февруари 2024 година Google ще преустанови поддръжката на основния HTML изглед в GMail, който се предпочита от много потребители, използващи екранни четци. Въпреки негативните нагласи срещу това решение изглежда, че Google не смята да отстъпи и незрящите потребители ще трябва да се сбогуват с основния HTML изглед в уеб приложението на GMail.

Разбира се, това няма да засегне мобилните приложения за Android и iOS, нито пък възможността GMail да се ползва с имейл клиенти чрез протоколите POP3 и IMAP. Но на потребителите, които предпочитат да използват услугата чрез компютър и без допълнителни грижи за инсталиране или настройване на имейл клиенти, ще им се наложи да свикнат със стандартния изглед.

В тази статия ще опиша няколко промени в настройките на GMail, чрез които хората, свикнали с основния HTML изглед, ще могат по-лесно да превключат към стандартния. Статията е предназначена предимно за потребители на екранните четци NVDA и JAWS за Windows, които ползват GMail чрез някои от Chrome-базираните браузъри (Google Chrome, Microsoft Edge).

Накратко

За да направите стандартния изглед на GMail по-достъпен за екранни четци, променете следните настройки на уеб приложението:

 • Превключете плътността на списъка със съобщения на „компактно“.
 • Изключете изгледа с кореспонденции.
 • Изключете маркерите за важност.
 • Включете клавишните комбинации.

Някои от споменатите тук настройки, както и още много информация, отнасяща се до достъпността и преминаването към стандартния изглед, можете да намерите в секцията „Използване на GMail с екранни четци“. Тя се намира в горната част на началната страница на gmail.com.

Как да превключите между стандартен и основен HTML изглед

Докато свикнете и все още не е спряна поддръжката на основния HTML изглед, може да се налага превключване между него и стандартния. За да разберете кой изглед е активен, проверете дали като първи елемент в началната страница на GMail е бутонът „Основен HTML изглед“. Ако това е така, в момента е активен стандартният изглед. За да превключите към основния, направете следното:

 1. Отворете сайта gmail.com. и ако е нужно, впишете се във вашия Google профил.
 2. Ако ползвате NVDA, превключете към режим на разглеждане с натискане на Escape или Insert+Интервал, докато чуете по-ниския тон (а не звука, наподобяващ щракване). Ако ползвате JAWS, натиснете Escape или Insert+Z. Така ще изключите режима за формуляри и ще преминете към виртуалния курсор.
 3. Натиснете Control+Home, за да се придвижите най-отгоре в страницата. Ако там присъства бутонът „Основен HTML изглед“, активирайте го. Ако бутонът не се вижда, този изглед вече е включен.
 4. След като натиснете бутона, ще се отвори кратко съобщение, че от февруари 2024 година основният HTML изглед няма да може да се използва. Намерете линка „Не сега“ и го активирайте.
 5. Ако бъде поискано ново вписване в профила, осъществете го. След това ще се отвори началната страница на GMail в неговия основен HTML изглед.

Ако искате да превключите към стандартния изглед, направете следното:

 1. Отворете сайта gmail.com.
 2. Ако ползвате NVDA, превключете към режим на разглеждане с натискане на Escape или Insert+Интервал, докато чуете по-ниския тон (а не звука, наподобяващ щракване). Ако ползвате JAWS, натиснете Escape или Insert+Z. Така ще изключите режима за формуляри и ще преминете към виртуалния курсор.
 3. Натиснете Control+End, за да се придвижите най-долу в страницата.
 4. С неколкократно натискане на стрелка нагоре или Shift+TAB намерете линка „Стандартен“ и го активирайте. Страницата ще се презареди и GMail ще се отвори в неговия стандартен изглед.

Само с няколко настройки и малко практика, стандартният изглед на GMail може да се превърне в достатъчно достъпен и удобен, за да го предпочетете пред основния. В края на краищата това е изгледът, който предлага пълната функционалност на услугата. Незрящите потребители, макар и с помощта на екранни четци, имат естественото си право да се ползват от нея наравно с всички останали. За целта е необходимо да се направят следните настройки:

Промяна на плътността на списъка със съобщения и изключване на изгледа с кореспонденции

Списъкът със съобщения в неговия стандартен изглед не е удобен за обхождане с екранен четец, тъй като с клавиша TAB фокусът попада върху прикачените файлове, които по подразбиране са видими в списъка. Щом опцията за плътност се превключи на „Компактно“, файловете няма да се показват, което ще улесни придвижването с TAB.

Изгледът с кореспонденции групира заедно имейлите по една и съща тема. Изключването на тази настройка ще показва съобщенията в списъка поотделно, както е в основния HTML изглед. За да превключите плътността на списъка със съобщения на „компактно“ и да изключите изгледа с кореспонденции, направете следното:

 1. Отворете GMail в стандартен изглед.
 2. Ако използвате NVDA, превключете към режим на разглеждане с натискане на Insert+Интервал, докато чуете по-ниския звук. Ако ползвате JAWS, натиснете Escape или Insert+Z. Така ще изключите режима за формуляри и ще преминете към виртуалния курсор.
 3. Натиснете Control+Home, за да се придвижите най-отгоре в страницата.
 4. Със стрелка надолу намерете бутона „Настройки“ и го активирайте. Този бутон се задейства трудно с екранен четец и може да е необходимо повече от едно натискане.
 5. С таб се уверете, че се е появил бутонът „Затваряне“. Това означава, че настройките са отворени.
 6. Натиснете още няколко пъти TAB, докато намерите първите радиобутони. Ако опцията не е променяна, фокусът ще попадне върху стойността „По подразбиране“.
 7. Натиснете няколко пъти стрелка надолу, докато изберете радиобутона „Компактно“.
 8. Използвайте клавиша TAB, за да намерите отметката „Изглед с кореспонденции“. Ако тази опция е активна, изключете я.
 9. Ще се покаже съобщение, че се изисква презареждане на страницата. Активирайте бутона за тази цел, след което GMail ще се отвори с новите настройки.

Изключване на маркерите за важност

В списъка със съобщения в GMail за всяко писмо се показва отметка, с която се обозначава неговата важност. Това позволява потребителят на място да отбележи дали съобщението е важно или не. В същото време обаче, тази функционалност затруднява навигацията с екранен четец. За да изключите маркерите за важност на съобщенията, направете следното:

 1. В началната страница на GMail натиснете бутона „Настройки“, както беше описано по-горе.
 2. С двукратно натискане на TAB намерете бутона „Преглед на всички настройки“ и го активирайте, за да се покаже пълният списък с опции. Ще бъдете фокусирани върху раздела „Общи“.
 3. С TAB се придвижете до раздела „Вход. поща“ и натиснете Enter.
 4. Намерете радиобутоните „Показване на маркери“ и „Без маркери“. Изберете втория.
 5. Активирайте бутона „Запазване на промените“.

Включване на клавишните комбинации на GMail

Обикновено клавишните комбинации са голямо удобство за незрящите потребители. Но при уеб приложенията те много често се състоят само от букви, което е в конфликт с командите на екранните четци за придвижване в интернет. Въпреки това клавишните комбинации на уеб приложенията значително улесняват тяхното използване, стига потребителят да борави добре с двата режима за навигация чрез браузър.

При JAWS те се наричат виртуален курсор и режим за формуляри, а при NVDA съответно режим на разглеждане и режим на фокус. Когато JAWS използва виртуалния курсор или NVDA е в режим на разглеждане, с помощта на клавишите за букви потребителят може да се придвижва по елементите на уеб документа. С буквата H се фокусира върху следващо заглавие, с B – върху следващ бутон и така нататък.

Когато JAWS е в режим за формуляри или NVDA е в режим на фокус, тези команди са изключени и въвеждането на букви се управлява от конкретното уеб приложение. За да се използват клавишните комбинации на GMail, екранните четци не трябва да са в режимите виртуален курсор (за JAWS) и режим на разглеждане (за NVDA).

При всички положения обаче, е нужно потребителят да е наясно в кой режим се намира и кой от двата му е необходим в даден момент. За да включите или изключите клавишните комбинации на GMail, направете следното:

 1. В NVDA с помощта на Insert+Интервал преминете към режим на фокус. Това ще бъде докладвано чрез щракащ звук. Ако използвате JAWS, изключете виртуалния курсор с Insert+Z.
 2. В началната страница на GMail натиснете ? (въпросителен знак). Ще се отвори уеб диалог с клавишните комбинации.
 3. Ако фокусът не е върху линка „Активиране“, намерете го с TAB и натиснете Enter. Ако същият този линк е с име „Деактивиране“, клавишните комбинации са вече включени.
 4. За да разгледате списъка, включете виртуалния курсор (за JAWS) или режим на разглеждане (за NVDA). След това можете да използвате стрелките, за да прочетете списъка с клавишни комбинации.
 5. Когато приключите, с TAB намерете бутона „Затваряне“ и го активирайте.

Забележка: За да използвате буквените клавишни комбинации, е необходимо езикът на въвеждане от клавиатурата да е английски.

Насоки за използване на стандартния изглед на GMail

При активен екранен четец стандартният изглед може да се използва и в двата режима за работа с уеб съдържание. Когато JAWS е с включен виртуален курсор или NVDA е в режим на разглеждане, бихте могли да използвате следните способи за навигация:

 • Натиснете Control+Home, за да отидете най-отгоре в страницата.
 • С буквата x ще се фокусирате върху отметката на първото съобщение, при което ще чуете подробни данни за него.
 • Използвайте същата буква, за да преминете към следващите съобщения в списъка.
 • Можете да натиснете командата за следващ линк (буквата K за NVDA и U за JAWS), за да чуете темата на съобщението.
 • Със същата команда бихте могли да се придвижвате в списъка с имейли по теми.
 • Натиснете Enter върху темата, за да се отвори съобщението.
 • С помощта на командата за следващо заглавие (буква H) намерете началото на отвореното писмо и го прочетете със стрелките.
 • Придвижете се до бутона за отговор и го активирайте, за да се отвори формулярът за създаване на ново съобщение.
 • Щом приключите с написването на текста, натиснете Control+Enter, за да го изпратите.

Когато JAWS е в режим за формуляри или NVDA е в режим на фокус, можете да използвате следните способи за навигация:

 • Ако не сте върху списъка със съобщения, натиснете буквата U, за да се фокусирате в него.
 • Използвайте стрелки надолу и нагоре или буквите J и K за придвижване в списъка със съобщения.
 • Със стрелки наляво и надясно можете да обхождате отделните колони на избрания елемент, а със стрелки надолу и нагоре – да се придвижвате в списъка по избраната колона.
 • Когато сте върху дадено съобщение, натиснете Applications или Shift+F10, за да отворите контекстното меню с команди за него. С Enter можете да активирате тази, която сте избрали, а с Escape ще затворите менюто.
 • Когато сте върху някое съобщение, за да го маркирате или отмаркирате, натиснете буквата X. При преместване на фокуса върху друго съобщение, това, което вече сте избрали, няма да се отмаркира.
 • За да изтриете избраните съобщения, натиснете знака # (диез).
 • За да създадете ново писмо, използвайте буква D. Когато го изпратите, фокусът отново ще попадне в списъка със съобщения.
 • Натиснете O, за да отворите съдържанието на съобщение, когато сте върху него. Ако искате да се зареди в нов прозорец, използвайте Shift+O.
 • За да отворите папката „Изпратени“, натиснете първо G и след това T.
 • За да влезете във „Входящи“, натиснете G и след това I.

Изброените по-горе са само част от буквените команди на GMail. Ако искате да видите целия списък, натиснете ? (въпросителен знак) в началната страница на услугата, когато NVDA е в режим на фокус или виртуалният курсор на JAWS е изключен.

Забележка: За да се изпълняват коректно гореописаните примерни команди, е необходимо да са направени всички настройки на стандартния изглед, посочени в това ръководство.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели