вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Ръководства

iOS: Маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание с VoiceOver

Екранният четец VoiceOver разполага с опции за маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание. Тук ще опиша как можете да изпълнявате тези действия в iOS.

За целта ще се налага често да използвате така наречената „шайба“ на VoiceOver. Повече за нея можете да прочетете от тази статия в официалния сайт на Apple.

За да изберете определена част от интересуващия ви текст, необходимо е да използвате опцията „Text Selection“ в „шайбата“ на VoiceOver. Влезте в Settings, „Accessibility“, „VoiceOver“, „Rotor“. Проверете дали елементът „Text Selection“ е избран. Ако не е, маркирайте го.

Чрез тази опция можете да избирате отделни символи, думи, редове, параграфи или целия текст. Ето какво е необходимо да направите:

 1. Влезте в полето с интересуващия ви текст или в приложението, в което той се намира.
 2. Придвижете се до параграфа, от който искате да започнете маркирането. Тази стъпка се отнася само за текстове, които се намират в приложения или уеб страници.
 3. В „шайбата“ намерете „Text Selection“.
 4. Чрез плъзгане надолу или нагоре с един пръст изберете между „Character Selection“ (маркиране на символи), „Word Selection“ (маркиране на думи), „Line Selection“ (маркиране на редове), „Page Selection“ (маркиране на параграфи) или „Select All“ (избиране на всичко от текущия параграф до края на страницата).
 5. Чрез плъзгане наляво и надясно с един пръст свийте или разгънете селекцията. VoiceOver съобщава извършената промяна.
 6. В „шайбата“ намерете елемента „Edit“.
 7. Чрез плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата „Copy“ и я активирайте с двукратно бързо почукване. Така маркираният текст ще бъде копиран.

Ако искате да изберете цялото съдържание от дадена страница, направете следното:

 1. Намерете интересуващия ви текст.
 2. Докато сте застанали върху него, в „шайбата“ изберете елемента „Edit“.
 3. С плъзгане нагоре или надолу се придвижете до командата „Select All“ и я активирайте. Така целият текст ще бъде маркиран.
 4. След избиране на „Select All“ ще се отвори меню, като автоматично ще бъдете фокусирани върху елемента „Share“. С плъзгане наляво намерете командата „Copy“ и я активирайте, за да копирате избраното съдържание.

Ако маркирате целия текст в поле за въвеждане чрез опцията „Edit“, след активирането на командата „Select All“, няма автоматично да се отвори меню. Необходимо е отново чрез плъзгане нагоре или надолу да намерите „Copy“ и да го изберете с двукратно почукване.

За да поставите някъде копирания текст, направете следното:

 1. Влезте в полето, в което искате да поставите текста.
 2. В „шайбата“ намерете елемента „Edit“.
 3. С плъзгане нагоре или надолу се предвижете до командата „Paste“ и я активирайте. Така текстът ще бъде поставен.

В някои приложения като например Viber, в „шайбата“ не са налични нито „Edit“, нито „Text Selection“. В този случай почукайте два пъти с един пръст и задръжте върху интересуващия ви текст например съобщение. Ще се отвори меню, чрез което можете да го копирате.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.