вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Focus 14 Blue и Focus 40 Blue вече могат да работят и с устройства с операционна система Android

Брайловите дисплеи Focus 14 Blue и Focus 40 Blue сега напълно се поддържат от последната версия на операционната система Android™ Jelly Bean и нейните подобрения за BrailleBack. Тази нова поддръжка предлага много полезни функции, включително:

  • Брайлов вход и изход
  • Навигационни команди като придвижване по текста, навигиране по редове и вертикално превъртане
  • Преместване на курсора в текстови полета за редактиране с помощта на клавишите
  • Маркиране на елементи и “дълго натискане“ с помощта на клавишите за преместване на курсора
  • Команди от брайловата клавиатура, включващи лесно активиране на бутоните Back, Home и бърз достъп до “Recent Apps” (Последни приложения), прозореца “Notification” (Предупреждения) и помощните команди BrailleBack Help

Всичко, което трябва да направите, за да добавите поддръжката на BrailleBack за Focus 14 Blue и Focus 40 Blue, е да инсталирате последната версия на операционната система Jelly Bean.

Нова функция Keyboard Lock (Заключване на клавиатурата) за брайловите дисплеи Focus 14/40/80 Blue

Като отговор на желанието на потребителите, Freedom Scientific е добавила функция за заключване на клавиатурата на брайловите дисплеи Focus Blue. Някои хора предпочитат да ползват своята QWERTY клавиатура за въвеждане на текст. Когато местят ръцете си от дисплея до QWERTY клавиатурата, те искат да избегнат въвеждането на нежелан текст със случайно чукване на брайлов клавиш или поставяне на ръката върху брайловата клавиатура.

Функцията заключване на клавиатурата лесно може да се включи и изключи. Ако дисплеят Focus Blue в момента е свързан с PC или мобилно устройство, просто почукайте на бутона Power, за да се появи съобщението за състоянието, след това натиснете левия навигационен бутон заедно с такъв за преместване на курсора. Релефният символ за заключване ще се появи в десния край на брайловия дисплей, когато съобщението за състоянието стане видимо. За да деактивирате заключването на клавиатурата, натиснете десния навигационен бутон плюс такъв за преместване на курсора. Когато е активирано, то изключва само брайловата клавиатура, а всички други контроли остават активни.

Сподели