вторник 21 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

На 29.10.2019 г. излезе най-новата версия – 2020 – на екранния четец JAWS за Windows. Тук ще ви представим най-интересните нововъведения в нея.

 • Изтегляне на JAWS – на отворилата се страница, намирате препратката започваща с текста „JAWS 2020“ и я задействате. За нови инсталации, изтеглете и запазете изпълнимия файл на компютъра си и инсталирайте оттам. Инсталаторът включва езикова поддръжка за английски и още няколко езика. Езикът се избира по време на инсталацията. Ние ви препоръчваме да изберете английския като език за JAWS.

  Забележка: Тази инсталираща програма изисква интернет връзка. Ако трябва да инсталирате JAWS на система, която няма интернет връзка, от страницата за изтегляне последвайте връзката „Offline Installer for Secure Environments“, за да отворите страница, от която можете да изтеглите инсталационен пакет неизискващ интернет връзка за инсталирането на JAWS.

 • Нововъведения в JAWS 2020

  Намалено двойно докладване на етикетите за контролите във формуляри

  Когато навигирате и попълвате формуляри в мрежата, сигурно сте забелязали, че все по-често авторите на уеб страници включват подканата за контролата в самата нея в допълнение към присвоения й етикет за достъпност. Докато потребителите, които не използват екранен четец виждат само писмената подкана, тези, които използват екранен четец, виждат както подканата, така и етикета за достъпност посредством говор (и брайл, ако използват брайлов дисплей). Често пъти авторът на уеб страниците е определил един и същ текст и за двете, така че се получава двойно докладване от страна на екранния четец. В JAWS 2020 значително е намалено количеството на двойното докладване на контроли във формуляри, при обхождането им с реч и брайл, посредством сравняване на подканата и тези етикети и изговаряне и извеждане на брайл и на двете, само ако са различни.

  Добавени са скриптове за Zoom Meeting с цел подобрена работа с програмата

  Благодарение на Hartgen Consulting, базовите скриптове за Zoom вече са включени директно в JAWS и Fusion, за да подобрят работата със Zoom Meetings. Тази платформа се използва за тримесечната програма FS Open Line, както и за безплатните обучителни семинари, които се провеждат всеки месец (и двете събития се осъществяват от Freedom Scientific, на английски език). Тези скриптове предлагат по-приятно изживяване, като дават повече контрол върху това, което чувате, без да ви разсейват, докато потребителите се присъединяват или напускат разговора или правят коментари. Натиснете INSERT+H, за да прегледате списъка с клавишните команди на JAWS, налични в Zoom, като например за изключване на известията, изговаряне на последните чат съобщения и др. Можете също така да натиснете INSERT+W, за да видите списък с клавишните команди на Zoom.

  Hartgen Consultancy предлага също така и скриптове с по-разширени възможности за Zoom Pro, ако проявявате интерес.

  Подобрена поддръжка на JAWS курсора и невидимия курсор за универсалните приложения в Windows 10

  Години наред потребителите на JAWS разчитат на JAWS курсора (минус от цифровия блок) и невидимия курсор (двукратно натискане на минус от цифровия блок), за да прегледат и взаимодействат с области в дадено приложение, където PC курсорът не може да достигне. Това включва четене на текстова информация, която е на екрана, но не е фокусируема, и взаимодействие с контроли, които са достъпни само с помощта на мишка, тъй като показалеца на мишката следва JAWS курсора, а наклонена черта от цифровия блок и звезда от цифровия блок ще извършат щракване с ляв и десен бутон. Извън-екранният модел (OSM), който традиционно се използва за поддръжка на JAWS курсора и невидимия курсор, става все по-малко и по-малко достъпен, тъй като по-новите технологии (напр. UIA), налични особено в универсалните приложения на Windows 10 като калкулатора или Microsoft Store, сега се използват с приоритет за достъп до екранно съдържание. Това води до това, че JAWS курсора и невидимия курсор стават неизползваеми при опит за навигация в прозорците на тези приложения. Всичко, което се съобщаваше в тези случаи при преглед на екрана, беше „blank“. Това е така, защото съвременната технология, която се използва в момента за представяне на информация в такива случаи, не е в състояние да бъде прихваната от традиционния извън-екранен модел (OSM). В тези случаи единственото решение беше използването на сензорния курсор, нещо, с което повечето потребители не са много добре запознати.

  JAWS 2020 вече засича, когато фокусът е в приложение, където OSM не се поддържа и в тези ситуации автоматично ще използва новия курсор за сканиране на JAWS (JAWS scan cursor). Можете да използвате същите навигационни команди, които бихте използвали с традиционния JAWS курсор или невидимия курсор.

  Например, ако отворите калкулатора или Microsoft Store с JAWS 2020 и натиснете минус от цифровия блок, сега ще чуете JAWS да съобщава „JAWS Scan Cursor“ („сканиращ курсор на JAWS“), тъй като това са приложения, които не поддържат OSM. След това можете да използвате клавишите със стрелките както винаги сте правили, за да се движите по знак, дума и ред, както и INSERT+Стрелка нагоре, за да прочетете текущия ред, или PAGE UP, PAGE DOWN, HOME и END. Показалецът на мишката също ще продължи да следва JAWS курсора, както преди. Единствената разлика е, че курсорът не се движи от горе надолу или от ляво надясно. Вместо това, той се движи елемент по елемент по начина, по който програмистът го е указал в приложението.

  Въпреки че това работи на много места, все още има някои области, в които се изисква повече работа от страна на Freedom Scientific. Например, ако използвате Office 365 и се опитате да прочетете информацията за версията на вашия акаунт с командите на JAWS курсора, все още не е възможно да навигирате и четете на тези места. Работи се по това и е планирано да има резултати в някое от обновленията на JAWS 2020.

  Функцията „Удобен OCR“ е обновена с цел използване на най-новия модул за разпознаване от OmniPage

  Модулът за разпознаване, използван от функцията „Удобен OCR“ на JAWS, е обновен до Kofax OmniPage 20, който преди беше собственост на Nuance. Той предлага по-голяма точност при разпознаване на текста от изображения на екрана, както и текст от изображения, заснети с камера PEARL или скенер.

  За потребители, които се нуждаят от OCR при използване на иврит или арабски, тези езици се инсталират автоматично с изтеглянето на JAWS или Fusion на английски или някой от поддържаните западноевропейски езици.

  Състоянието на виртуалния курсор вече е независимо за всеки раздел в Google Chrome

  Днес има много уеб приложения, където използването на виртуалния курсор не е най-добрият подход. Ярък пример за това е използването на Gmail в браузъра Chrome. В тези случаи има смисъл да изключите виртуалния курсор, като натиснете INSERT+Z и да използвате това приложение с PC курсора. Много потребители също редовно отварят множество раздели (CONTROL+T), така че лесно да имат достъп до различни сайтове като GMail плюс една или две други страници, като се движат между отворените раздели, използвайки CONTROL+TAB. Това може да стане доста досадно, тъй като трябва постоянно да натискате INSERT+Z, за да може за всеки раздел да е активен подходящия курсор, когато превключвате между разделите.

  Започвайки с версия 2020, се въвежда опция, която да помогне на JAWS автоматично да запомни състоянието на виртуалния курсор за всеки раздел, след като го зададете. Също така ще се съобщава дали виртуалният курсор е включен или изключен, при преминаването от раздел в раздел. След като затворите браузъра или рестартирате JAWS, настройката ще се върне до стойността си по подразбиране, така че ще трябва да я задавате всеки път, когато я използвате.

  Тази функция е включена по подразбиране. За да превключите тази опция, направете следното:

  1. Натиснете INSERT+6, за да отворите Центъра за настройки.
  2. Натиснете CONTROL+SHIFT+D, за да заредите файла с настройки по подразбиране.
  3. Въведете „Tab“ в полето за търсене.
  4. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, докато намерите „Virtual Cursor On/Off based on Browser Tabs“ („Включване/изключване на виртуалния курсор въз основа на разделите на браузъра“).
  5. Натиснете КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, за да промените опцията и след това задействайте бутона „OK“.

  Подобрения при въвеждането на брайлов краткопис

  За потребители на ElBraille, както и за тези, които редовно използват Брайлов дисплей с компютъра си, JAWS 2020 предлага значителни подобрения при въвеждане на брайлов краткопис. По-конкретно:

  • Вече би трябвало да можете да въвеждате и редактирате текст в номерирани и неномерирани списъци в Word, WordPad, Outlook и Windows Mail.
  • Въвеждането на брайлов краткопис вече се поддържа в повече приложения, включително PowerPoint и TextPad.
  • Подобрено въвеждане на Брайлов краткопис в WordPad, особено при редактиране на номериран или неномериран списък, създаден в Word и отворен в WordPad. Това включва правилно боравене с пренесени елементи, които преди са показвали числото или водещия символ на следващ пренесен ред, вместо да правят отстъп в текста.
  • Подобрено въвеждане на Брайлов краткопис в Chrome, Google Документи и други онлайн редактори, които могат да създават неномерирани и номерирани списъци.
  • Бързото въвеждане чрез използване на Брайлов краткопис в Microsoft Office, както и в други приложения, вече не би трябвало да води до разбъркване на въведения текст.

  Обновен е базовият обучителен материал за JAWS

  Базовият обучителен материал за JAWS (на английски език) е обновен, за да включва най-новите функции в JAWS 2020. Все още ще има същите девет книги, но всяка книга е реорганизирана, за да бъде по-ориентирана към задачи, както и опростена, за да е приложима към повече хора в повече ситуации. Например в книгата за потребителския интерфейс и инструментите на JAWS няма да се прави опит да се показва всичко в потребителския интерфейс, както беше правено в миналото. Вместо това се посочват най-важните неща и къде да ги намерите в менютата и в папката „Инструменти“ („Utilities“). Това улеснява учителите, инструкторите, ИТ специалистите и т.н. да добият обща представа къде бързо да намерят нещата.

  За да обновите дадена книга, направете следното:

  1. Натиснете INSERT+J, за да отворите прозореца/менюто на JAWS.
  2. Натиснете ALT+H, за да изберете менюто „Help“, след което натиснете ENTER, за да изберете „Training“.
  3. Отваря се FSReader и се зарежда съдържанието на „JAWS Training“, което съдържа препратки към всички налични учебни книги във формат DAISY. Използвайте клавишите със стрелките, за да отидете до книгата, която искате да отворите, и след това натиснете ENTER. Ако книгата в момента не е на вашия компютър или е налична нейна по-нова ревизия, FSReader автоматично ще я изтегли и инсталира.
  4. Повторете този процес за всяка книга, която искате да изтеглите.

  Превключване на звуците на JAWS в режим на реч при поискване

  Въведена в JAWS и Fusion 2018, функцията за реч при поискване (Speech On Demand) ви позволява да ограничите количеството на речта от JAWS, която чувате, докато навигирате в прозорци и документи или извършвате други действия с помощта на клавишни команди и се активира с помощта на удобна слоева клавишна команда (INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, последвано от S). За потребители на JAWS, които разчитат до голяма степен на брайл или за потребители на Fusion, които виждат достатъчно добре, за да използват екрана за проследяване на фокуса, твърде много реч може да им дойде в повече, докато навигират с клавиатурата и мишката. По подразбиране, когато използвате речта при поискване, JAWS съобщава действията само за ограничен набор от клавишни команди за четене на екрана, като четене на текущия символ, дума, ред, заглавие на прозореца и т.н. Командите за навигация на Windows, като например преминаване към следващия или предишния символ, ред или дума не биват съобщавани. Вижте темата „Speech On Demand“ в помощната документация на JAWS, за пълен списък от команди, които предоставят реч в този режим.

  JAWS и Fusion 2020 вече ви позволяват да укажете дали звуците, генерирани от JAWS, се чуват, когато функцията „Speech On Demand“ е активна. Звуците на JAWS включват звука, който се чува при натискане на INSERT+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ за задействане на режима за слоеви команди, както и звукът, възпроизвеждан при допълване на адрес в Outlook. По подразбиране звуците от JAWS ще продължат да се възпроизвеждат. Ако не искате да чувате звуците на JAWS, когато „Speech On Demand“ е активна или когато речта е напълно заглушена, отворете центъра за настройки, разширете групата „Speech Options“ и премахнете отметката в квадратчето „Play JAWS Sounds“. В тази група можете да персонализирате и други настройки за речта при поискване.

  Филтриране на контролните знаци на брайл

  В зависимост от приложението, което използвате, контролните знаци могат да се използват за представяне на определени елементи в даден документ, като прекъсвания на страници или прекъсвания на реда. Сега JAWS ви позволява да конфигурирате дали тези контролни знаци да се показват на брайловия дисплей. По подразбиране JAWS не извежда на брайл тези контролни знаци, за да осигури по-приятно усещане при четене. Въпреки това, може да има моменти, когато контролните знаци, показани на Брайл, могат да бъдат полезни при редактиране на текст.

  За да покажете контролните знаци на брайл, отворете центъра за настройки, разгънете „Text Processing“, разгънете „Proofing“ и премахнете квадратчето от опцията „Filter Control Characters such as Page Breaks“. Контролните знаци ще бъдат показани правилно при извеждане както за компютърен брайл, така и за брайлов краткопис.

  Общи промени, направени по заявка на потребителите

  • Докато сърфирате в интернет, JAWS по подразбиране вече няма да съобщава „Clickable“, при навигиране в разнообразно съдържание.
  • Вече не би трябвало да чувате съобщението „Press JAWS Key+ALT+R to hear descriptive text“, при навигиране между контролите във формуляр и някои други елементи в уеб съдържанието.
  • Премахнати са излишни съобщения „Insert F1 Help“, които се изговаряха при навигация между различни контроли в уеб съдържанието.
  • По подразбиране в Word и Outlook, JAWS вече няма да съобщава „Alt SHIFT F10 to adjust Auto Correction“, когато преминете към нещо, което е било автоматично коригирано преди.
  • JAWS и Fusion вече няма да събират и съобщават броя на всички обекти, правописни грешки, граматични грешки и т.н., при отваряне на документ в Word. Това ще даде възможност на документите да се зареждат много по-бързо, включително много големи документи, съдържащи много такива елементи. Винаги можете да натиснете INSERT+F1 за визуализиране на резюме на това, което съдържа документа.
  • Подобрена отзивчивост при затваряне на Word след запазване на документа.
  • Опцията „AutoCorrect Detection“, налична преди само в бързите настройки за Word, сега може да бъде променена също и в бързите настройки за Outlook (INSERT+V).
  • Натискането на INSERT+W, докато сте фокусирани в PowerPoint, сега показва списък с полезни клавишни команди за PowerPoint.
  • В Google Документи JAWS сега докладва избраното в момента меню, когато активирате меню или когато използвате стрелките за наляво и надясно, за да обхождате менютата. Освен това, ако документът съдържа списъци, JAWS сега указва обозначенията за елементите от списъка (напр. 1, 2, 3).

  Обновен е драйверът за брайловия дисплей BraillePen

  Добавен е обновен драйвер от полската фирма „Harpo“, който поддържа тяхното брайлово устройство „BraillePen 14“, в допълнение към поддържаното преди устройство BraillePen 12T. Вече всички модели се поддържат от този драйвер.

  Подобрена е инсталацията на JAWS и Fusion за многоезични компютри и приложения

  Когато извършвате пълна инсталация на JAWS или Fusion 2020 на компютри, предлагащи няколко езика за Windows или конкретни приложения като Office, сега имате възможност да инсталирате допълнителни езици за JAWS, които да съответстват на наличните в операционната система или приложенията езици. Това улеснява агенции и други групи, използващи многоезични системи, тъй като те могат лесно да превключват езика на потребителския интерфейс на JAWS, за да съответства на текущия език на операционната система, без да се налага да деинсталират и инсталират друга версия на JAWS.

  На първия екран за инсталиране изберете бутона „Options“, за да се покаже списък с наличните езици за инсталиране на JAWS. Използвайте КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ, за да изберете езиците, които искате да инсталирате, след което изберете OK, за да продължите. След като JAWS е инсталиран, Използвайте менюто „Language“ в прозореца/менюто на JAWS, за да превключвате между инсталираните езици. Преди да превключите езика на JAWS, уверете се, че сте конфигурирали Windows да използва съответстващия език. В противен случай клавишните команди на JAWS и други функции може да не работят нормално.

  Забележка: Това не се препоръчва за потребители, които просто искат да четат уеб страници или документи на друг език. Тези потребители трябва само да инсталират допълнителни гласове за този език и да позволят на JAWS или Fusion да превключват автоматично между тях. Промяната на езика на потребителския интерфейс на JAWS на език, различен от този на операционната система, ще създаде проблеми при опит за навигация и работа с приложения на основния език.

  Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.