вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

След обновяване до една от последните компилации на JAWS 16 и MAGic 13, потребителите им забелязаха, че въпреки настройките за озвучаване на клавиатурата, в които е избран конкретен глас, JAWS и MAGic използват такъв от същата група синтезатори (например SAPI5), който съответства на езика на метода за въвеждане (писане). Или поне се опитват да го правят, но невинаги успяват, и точно в това е главният проблем. Както много от потребителите на JAWS и MAGic в България забелязаха, въпреки указаната от тях настройка за озвучаване на клавиатурата да се ползва гласа „Гергана“, JAWS и MAGic продължават да използват някой от англоезичните гласове от SAPI5 групата. Това е доста неприятно, тъй като при натискане на клавиши с букви от кирилицата, от JAWS и MAGic не се чува нищо, тъй като използвания от тях за целта англоезичен глас не умее да чете кирилица.

Проблемът се проявява най-упорито когато даденият потребител за българския език има само един глас, например „Гергана“. Ако има и друг глас (например „Ирина“) и временно се зададе той да е гласът за озвучаване на клавиатурата и после се върне настройката обратно на „Гергана“, JAWS и MAGic запомнят тази настройка и започват да използват гласа „Гергана“ за озвучаване на клавиатурата. Това е едно от решенията на този проблем.

Друго решение е да се върне временно до по-стара компилация на JAWS или MAGic, в която този проблем не се проявява. Да се създадат там желаните гласови профили. Да се копират на друго място съответните VPF файлове (в тях са настройките за гласовите ни профили). Да се обнови отново до най-новата компилация на JAWS или MAGic и да се поставят там копираните преди това профили. Това решение обаче е доста сложно и не е за по-неопитните потребители. Друг е въпросът, че не е сигурно дали и така създаденият гласов профил няма да се „повреди“ ако решим да го променим през правещата проблема компилация на JAWS или MAGic и пак да почне да озвучава клавиатурата с погрешен глас. Така, че аз лично не го препоръчвам.

С помощта на мой познат (Иван Доброволов), успяхме да намерим и друго решение, което е достатъчно лесно за изпълнение и не изисква наличието на повече от един български глас от SAPI5 групата да е инсталиран на системата. Решението всъщност е доста елементарно. Ето го и него, стъпка по стъпка.

  1. Стартирайте JAWS 16 или MAGic 13, в които се проявява гореописаният проблем.
  2. Отворете прозореца „Voice Adjustment“. За JAWS това става от неговото меню, отварящо се с JAWS клавиша+J, от там отивате на „Options“ -> „Voices“ -> „Voice Adjustment“. За MAGic това най-лесно става от контекстното меню на MAGic, като то се отваря с MAGic клавиша+този за контекстното меню в Windows, от там отивате на „Voices“ -> „Voice Adjustment“.
  3. В отворилия се прозорец „Voice Adjustment“, отидете с табулатора (TAB) до падащия списък с етикет „Profile Name“ и от него си изберете гласовия профил, за който искате да оправите проблема с погрешно използвания глас за озвучаване на клавиатурата.
  4. С табулатора отидете до падащия списък с етикет „Adjust“ в групата „Voice“ и от него изберете „Keyboard Voice“. Ще чуете гласа, който се използва на практика за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в следващия падащ списък „Person“ е избран друг глас.
  5. Сега с табулатора отидете до падащия списък с етикет „Person“.
  6. Тук обаче, вместо да използвате стрелките за нагоре и надолу за да изберете желаният от вас глас (което така или иначе няма да сработи ако имате само един български глас), след като се уверите че езикът ви на въвеждане е английски, натиснете клавиша „G“ (като „Gergana“) от клавиатурата. Това на програмно ниво избира гласа „Гергана“ от падащия списък (чието име излиза в компютъра на латиница – „Gergana“). Ще чуете гласа „Гергана“ да произнася избраното си в падащия списък име.
  7. Ако желаете да направите други промени по гласа за озвучаване на клавиатурата (например височина, скорост и др.), направете го чрез съответните контроли в този прозорец.
  8. Отидете с табулатора до бутона „OK“ и го задействайте, за да запазите промените и да затворите прозореца „Voice Adjustment“.

След като изпълните гореизброените стъпки, JAWS и MAGic вече ще използват гласа „Гергана“ за озвучаването на натисканите клавиши, независимо дали езика за въвеждане на клавиатурата е български или английски.

Съавтор: Иван Доброволов

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.