вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Помощни средства

Някои функции на брайловите дисплеи, за които може би не знаете

В предишна публикация вече сме си говорили за това какво представляват брайловите дисплеи. Те са компактни устройства, които показват на брайл текста, изговарян от екранните четци. Тук ще ви представя някои техни функции, за които може би не знаете.

Използване като брайлов бележник (braille notetaker)

Много модели брайлови дисплеи имат слот за microSD карта и могат да се използват самостоятелно като брайлов бележник, без да се свързват с компютър или смартфон. В този режим имате възможност да отваряте BRF и TXT файлове, записани на microSD картата.

Така можете да си записвате важни за вас неща във файлове и да ги преглеждате по-късно. Също имате възможност да си запазвате електронни книги, които да четете с вашия брайлов дисплей. Ако сте на път или просто си почивате, тази функционалност може да ви е от полза, тъй като ще е достатъчно да работите само с дисплея и няма да е нужно да използвате второ устройство.

Брайлова клавиатура за въвеждане на текст

Почти няма брайлов дисплей, който да не разполага с клавиатура за въвеждане на текст. Тя обикновено се състои от 8 клавиша, интервал, може да има и клавиш за изтриване. Посредством 8-те клавиша се въвежда по начин, който е много сходен с писането чрез брайлова машина. Те съответстват на 8-те точки в компютърния брайл.

Стандартната брайлова клетка има 6 точки, но при брайловите дисплеи седма и осма се използват за отбелязване на главни букви, индикация за позицията на курсора, маркиране и така нататък. При въвеждане чрез клавиатурата на брайлов дисплей, седма и осма точка могат да участват в клавишни комбинации, промяна на режими и други. Има и брайлови дисплеи с 6-точкова клавиатура.

От по-познатите ни езици към момента чрез брайлов дисплей може да се въвежда на английски и руски. Това става посредством библиотеката за брайлов превод Liblouis, която се използва от екранните четци NVDA и JAWS. Българският е в процес на разработка.

Управление на компютър или смартфон чрез брайлов дисплей

При някои модели брайлови дисплеи е предвидено чрез техните бутони да се симулират клавишни комбинации за Windows, както и да се извикват различни функции на екранния четец. Такива възможности имат брайловите дисплеи Focus Blue на Freedom Scientific. Тъй като при тях е реализирана пълноценна интеграция с екранния четец JAWS, разработван от същата компания, чрез брайловите дисплеи Focus Blue може да се управлява компютър и да се въвежда текст, без да се използва обикновена клавиатура.

Тези функционалности се извикват чрез множество клавишни комбинации с бутоните на брайловия дисплей, като някои са с по 3, 4 или 5 клавиша. Ако даден потребител е по-любознателен и адаптивен, може да свикне с подобен начин на управление и да го използва пълноценно или частично при работата си с компютър и брайлов дисплей.

Сходна е и ситуацията при смартфоните. Екранният четец VoiceOver за iPhone има множество клавишни комбинации за различни модели брайлови дисплеи, с които могат да се извикват функции на iOS и екранния четец. При TalkBack за Android през последните години също се полагат усилия за увеличаване на функционалностите, които се поддържат при работа с брайлов дисплей.

Split Braille (Разделен брайл)

Тази функционалност е сравнително нова и се поддържа от екранния четец JAWS версия 2024 и по-нови. Чрез нея на един и същ брайлов ред може да се показва съдържание от различни места, като се използват няколко типа изгледи.

Когато Split Braille е активирана, брайловият дисплей се разделя на две половини или области. Между тях се показват 2 вертикални линии, които определят границите им. Ето някои примери за използване на Split Braille: Бързо сравняване на данни от два източника, получаване на информация за форматирането на текст, преглеждане на историята на речта без изместване на фокуса, едновременно следене на PC и JAWSкурсора. Добавени са и няколко допълнителни изгледа за приложенията Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint и Teams, които спомагат за подобряване на производителността и достъпа до информация при работа с тях.

Функцията Split Braille е налична за дисплеи с всякакъв размер. Ако обаче тя се използва с устройство, което има по-голям брой клетки (например 40), това ще увеличи нейната ефективност.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.