четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

НовиниСофтуер

Нововъведения във версия 2021 на екранния четец JAWS за Windows

На 13.11.2020 г. излезе най-новата версия – 2021 – на екранния четец JAWS за Windows. Тук ще ви представим най-интересните нововъведения в нея.

 • Изтегляне на JAWS – на отворилата се страница, намирате препратката започваща с текста „JAWS 2021“ и я задействате. За нови инсталации, изтеглете и запазете изпълнимия файл на компютъра си и инсталирайте оттам. Инсталаторът включва езикова поддръжка за английски и още няколко езика. Езикът се избира по време на инсталацията. Ние ви препоръчваме да изберете английския като език за JAWS.

Забележка: Тази инсталираща програма изисква интернет връзка. Ако трябва да инсталирате JAWS на система, която няма интернет връзка, от страницата за изтегляне последвайте връзката „Offline Installer for Secure Environments“, за да отворите страница, от която можете да изтеглите инсталационен пакет неизискващ интернет връзка за инсталирането на JAWS.

Нововъведения в JAWS 2021

Подобрения в Picture Smart

Представена в JAWS и Fusion 2019, функцията Picture Smart ви позволява да изберете снимка и да я изпратите за анализ. След това във визуализатора на резултати се извежда описание на изображението. За да използвате Picture Smart, натиснете INSERT+ИНТЕРВАЛ, последвано от P, за да активирате слоя „Picture Smart“. След това можете да натиснете A, за да опишете снимка, получена от камерата PEARL или скенер, F, за да опишете избран в Windows Explorer файл с изображение, C, за да опишете текущата контрола, или B, за да опишете изображение от клипборда на Windows.

JAWS и Fusion 2021 продължават да разширяват тази функция, като предлагат няколко подобрения, включително:

 • Описване на изображения на уеб страници: Ако фокусът е върху изображение, което е част от уеб страница, например снимка във Facebook, натискането на INSERT+ИНТЕРВАЛ, P, последвано от C, сега описва снимката.
 • Изпращане на изображения към множество услуги с цел подобряване на точността: По подразбиране изображенията се изпращат за анализ към Microsoft. Визуализаторът за резултати обаче вече съдържа връзка „More Results“, която изпраща изображението отново към допълнителни услуги за анализ и показва актуализирано описание. Можете също да добавите SHIFT към дадена команда на Picture Smart, за да използвате множество услуги. Например INSERT+ИНТЕРВАЛ, P, последвано от SHIFT+F, SHIFT+C или SHIFT+B.
 • Използване на Picture Smart на няколко езика: Ако използвате JAWS или Fusion на език, различен от английски, и се опитате да използвате Picture Smart, JAWS и Fusion ще използват машинен превод за показване на описания на конкретния език. Можете също така да изберете ръчно измежду 38 езика за показване на резултати, конфигурируеми с помощта на новата опция „Picture Smart Language“ в центъра за настройки на JAWS.

Моля, имайте предвид, че тези промени, особено машинният превод за други езици, все още са експериментални, така че нещата може да не работят винаги както се очаква. Резултатите ще се подобряват, докато тази функционалност продължава да се усъвършенства.

За повече информация относно Picture Smart натиснете INSERT+ИНТЕРВАЛ, P, последвано от ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК или вижте темата „Picture Smart“ в помощната документация на JAWS.

Изпращане на текст от OCR директно в документ на Word

Функцията „Convenient OCR“ (оптично разпознаване на символи) е подобрена, за да поддържа изпращането на разпознат текст директно в Word. „Convenient OCR“ ви дава достъп до изображения, съдържащи текст, който е част от изображението и показва тази информация във визуализатора на резултати. Това включва екранни изображения, като например съставен от изображения екран за инсталиране на приложение, недостъпен PDF, отворен в Adobe Reader, избран в момента файл с изображение в Windows Explorer или документ, получен от камерата PEARL или скенер.

Ако Microsoft Office е инсталиран на вашата система, вече можете:

 • Да използвате новата команда INSERT+ИНТЕРВАЛ, O, последвано от R, за да изпълните OCR на избран файл с изображение във файловия мениджър или на работния плот и да поставите разпознатия текст директно в документ на Word. Можете също да натиснете клавиша APPLICATIONS и да изберете „Convenient OCR to Word with JAWS/Fusion“ от контекстното меню.
 • Да Използвате новата връзка „Open in Word“, която се появява в долната част на визуализатора на резултати, след като процесът по разпознаване завърши.

За повече информация относно използването на функцията „Convenient OCR“, натиснете INSERT+ИНТЕРВАЛ, O, последвано от ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК или вижте темата „Convenient OCR“ в помощната документация на JAWS.

Нов гласов асистент за помощ при различни команди и функции на JAWS

Новият гласов асистент предоставя начин за взаимодействие с JAWS в Windows 10 с помощта на въвеждане чрез говор. Поддържаните езици включват английски, холандски, немски, испански и френски. Помолете го да ви помогне с различни функции на JAWS, използвайки естествена реч. Това означава, че едно и също действие може да се извърши с повече от една подобна фраза вместо с една предварително зададена гласова команда. Например, за да стартирате центъра за настройки на JAWS, можете да кажете „Settings Center“ или „change settings“. За разлика от клавишните комбинации, които трудно могат да се запомнят, естествените гласови команди са един по-лесен начин за взаимодействие с JAWS. Използването на гласово въвеждане за управление на JAWS може също да е от полза за потребителите при определени условия, които им пречат да използват клавиатурата ефективно.

Гласовият асистент на JAWS използва вградения микрофон на вашия компютър или можете да говорите с него, като използвате външен микрофон или слушалки. Има три опции, чрез които да кажете на гласовия асистент да започне да слуша определена команда:

 • Натиснете клавишната комбинация INSERT+ALT+ИНТЕРВАЛ.
 • Изговорете конкретна дума за задействане, която предупреждава софтуера да започне да слуша за гласови команди, подобно на използването на устройства като Alexa или Google Home. Думата за задействане е „Sharky“. Изговорете тази дума, последвано от конкретна команда на JAWS, като например „Sharky, list links“.
 • Забележка: Думата за задействане не е налична, ако използвате Bluetooth микрофон. В този случай трябва да използвате клавишната комбинация, преди да произнесете гласовата команда.

 • От главния прозорец на JAWS натиснете ALT+U, за да отворите менюто „Utilities“, разгънете подменюто „Voice Assistant“ и след това изберете „Talk to JAWS“.

Когато гласовият асистент започне да слуша за гласови команди, се възпроизвежда кратка звукова индикация и се показва визуална индикация. След като бъде чута гласова команда, се възпроизвежда различна звукова индикация, докато командата не бъде обработена. След обработката визуалната индикация изчезва, възпроизвежда се различна кратка звукова индикация и се извършва желаното действие на JAWS.

Ако гласовият асистент не чуе нищо, се изговаря съобщението „Sorry, I didn’t hear anything“. Ако гласовият асистент не успее да разбере или ако гласовата команда не се поддържа, се изговаря съобщението „Sorry, I didn’t catch that“.

Забележка: Тъй като цялата обработка на гласовото разпознаване се извършва през Интернет с помощта на облачните услуги на Microsoft, ще има леко забавяне в зависимост от вашата интернет връзка. Бъдете търпеливи и експериментирайте с различни команди. Това е нова технология, която се добавя към софтуерните продукти на Freedom Scientific и ще продължи да се променя и да се развива с течение на времето. Обратната връзка е добре дошла.

За да изключите гласовия асистент или да промените други опции, като например дали JAWS следи за думата за задействане или да изключите звуците, отворете менюто на JAWS, отидете на „Utilities“, разгънете подменюто „Voice Assistant“ и след това изберете „Settings“.

Можете също така да натиснете бързо двукратно INSERT+ALT+ИНТЕРВАЛ, за да включите или изключите незабавно думата за задействане. Когато думата за задействане е изключена, винаги трябва първо да натиснете INSERT+ALT+ИНТЕРВАЛ, за да инструктирате JAWS да започне да слуша за команди.

За да научите повече и да видите пълен списък с гласовите команди за конкретни действия, кажете „Sharky, help“. Можете също така да изберете „Getting Started“ от менюто „Voice Assistant“.

Ето няколко команди, които можете да опитате като за начало. Не забравяйте да кажете „Sharky“ или да натиснете INSERT+ALT+ИНТЕРВАЛ преди да произнесете всяка команда.

 • Help: Извежда помощна информация
 • Talk faster: Увеличава скоростта на говора
 • Talk slower: Намалява скоростта на говора
 • Change settings: Отваря центъра за настройки
 • Command search: Извиква функцията за търсене на команди
 • What time is it: Докладва колко е часа
 • List links: Извежда списък с наличните хипервръзки
 • List headings: Извежда списък с наличните заглавия
 • List spelling errors: Извежда списък с наличните правописни грешки
 • Tell me a joke: Разказва виц

Подобрена поддръжка за Microsoft Teams

 • Ако натиснете ENTER върху документ в списъка с файлове, който отваря недостъпния инструмент за преглед на документи, вече можете да натиснете ESCAPE, за да се върнете към списъка с файлове. Ще бъдете подканени да използвате контекстното меню (SHIFT+F10) и да отворите документа в настолното приложение, което е препоръчителния метод.
 • Вече можете да натиснете ALT в комбинация с цифрите от 1 до 5, за да преминете директно към първите пет раздела.
 • Натискането на ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО сега автоматично активира бутона за връщане назад от всяко място в Teams.
 • Вече можете да натиснете ALT+H, за да затворите текущия разговор.
 • Вече можете да натиснете ALT+T, за да преместите фокуса в дървовидния изглед на Teams, ако е видим. Имайте предвид, че обикновено се вижда само ако преди това е натиснато CONTROL+3, за да се покаже списъка на екипите и каналите. Също така, трябва да е максимизиран (увеличен) прозорецът, за да се гарантира, че тази контрола се вижда.
 • Натискането на ALT+R сега вдига или сваля ръката ви по време на среща.

Teams също така ви позволява да показвате срещите и разговорите в отделни прозорци с по-малко контроли. За да направите това, натиснете CONTROL+ЗАПЕТАЯ, за да отворите настройките и поставете отметка в квадратчето с надпис „Turn on new meeting experience (New meetings and calls will open in separate windows. Requires restarting Teams.)“. Клавишните команди на JAWS за срещи и разговори няма да работят в този режим на разделен изглед, но Microsoft има свой собствен набор от клавишни команди, които можете да прегледате, като натиснете CONTROL+ТОЧКА.

Нова клавишна комбинация за указване на нивото на пунктуацията

Вече можете да натиснете INSERT+SHIFT+2 от цифровия ред (CAPS LOCK+SHIFT+2 при лаптоп клавиатурната подредба), за да преминете през четирите пунктуационни нива, които управляват какво количество пунктуация изговарят JAWS и Fusion, докато четат. Наличните нива са „None“, „Some“, „Most“ и „All“. Подобно на превключването на екранното ехо (screen echo) (INSERT+S) или ехото при въвеждане (typing echo) (INSERT+2), нивото на пунктуацията ще се върне към предишната настройка, когато JAWS или Fusion бъдат рестартирани. За да зададете постоянно ниво на пунктуация, използвайте съветника за стартиране на JAWS или центъра за настройки.

Забележка: Поради проблеми с някои клавиатури на Dell, при използване на лаптоп клавиатурната подредба, може да се наложи да използвате десния SHIFT, за да изпълните тази клавишна команда.

Съобщаване на най-новото известие от Windows

Вече можете да използвате новата слоева команда INSERT+ИНТЕРВАЛ, последвано от N, за да накарате JAWS да повтори последното докладвано известие. Известията включват такива за входящо обаждане от Teams или Skype, скорошно съобщение от Zoom, ново писмо в Outlook и др. Ако използвате брайлов дисплей Focus, можете също да натиснете десен SHIFT+N (ТОЧКИ 1-3-4-5). За да прегледате и управлявате всичките си известия в Windows, използвайте клавишната комбинация на Microsoft – клавиша с емблемата на WINDOWS+A.

Инструмент за поддръжка от Freedom Scientific (FS Support Tool) за събиране на системна информация

Инструментът за поддръжка от Freedom Scientific (FS Support Tool) е нова помощна програма, която събира информация за вашия компютър и изпраща отчет до екипите за техническа поддръжка и разработка на софтуер на Freedom Scientific, за да им помогне да отстранят всички проблеми, които може да имате, докато работите с JAWS, ZoomText или Fusion. Обикновено ще бъдете помолени да стартирате тази помощна програма по време на сесия за техническа поддръжка, ако се установи, че са необходими допълнителни подробности за вашата система. Някои от данните, които се събират, включват:

 • Системна информация като процесор, RAM (оперативна памет), операционна система, архитектура и др.
 • Протоколни файлове (event logs)
 • Версия на Adobe Reader (ако е инсталирана)
 • Версии на всички инсталирани уеб браузъри
 • Информация за инсталираните приложения на Microsoft Office
 • Файлове за разтоварване на паметта (crash dumps)
 • Протоколни файлове създадени при инсталирането на JAWS, ZoomText или Fusion
 • Текущо изпълняващи се системни процеси
 • Потребителски настройки

Инструментът за поддръжка от Freedom Scientific (FS Support Tool) може да се стартира от менюто „Help“ на JAWS или от менюто „Support“ на ZoomText или Fusion и ви напътства в процедурата по събирането на данните и подаването на отчета.

Съобщаване на известия за достъпността, свързани със събития

По подразбиране JAWS сега автоматично съобщава генерирани от Windows известия за достъпността, свързани със събития както чрез реч, така и чрез брайл. Тези видове известия се срещат на различни места, включително бизнес лентите в Microsoft Office. Ако не искате да чувате тези известия, отворете центъра за настройки на JAWS и махнете отметката от квадратчето „Enable Accessible Notification Events“.

Автоматично прочитане на писма в Outlook 365

Когато отворите писмо от входящата поща в Outlook 365, JAWS и Fusion веднага ще започнат да четат съдържанието на писмото, без да четат заглавието или информацията в заглавката. Понастоящем писмата не биват прочитани автоматично, ако се фокусирате в тях с ALT+TAB или натиснете ENTER върху писмо във входящата поща, което вече е отворено.

За да персонализирате допълнително начина на четене на писмата, когато фокусът е в outlook, отворете бързите настройки (quick settings) на JAWS с INSERT+V, потърсете „message“ и конфигурирайте някоя от изведените опции. Някои от настройките, които може да искате да промените, включват:

 • Message Header Field with Message Announcement: Включете тази опция, ако искате JAWS и Fusion да оповестяват адреса за е-поща на подателя и темата на писмото, когато писмото бъде отворено или фокусирано.
 • Messages Automatically Read: Изключете тази опция, ако не искате JAWS и Fusion автоматично да прочитат писмата, когато те бъдат отворени.
 • Speak Window Titles For Read-only Messages Automatically: Включете тази опция, ако искате JAWS и Fusion да съобщават заглавието на прозореца на писмото, когато писмото бъде отворено или фокусирано.

Общи промени

 • Отстранен е дългогодишен проблем във File Explorer, при който JAWS често не съобщава точния брой файлове в текущата папка.
 • JAWS вече правилно чете елементите в Skype, когато фокусът се връща обратно в приложението, без за целта да е необходимо първо да се натиска ALT и ESCAPE.
 • Добавена е нова опция в центъра за настройки и в бързите настройки, наречена „Pan Text by Paragraph“, която по подразбиране е изключена. Когато е включена, JAWS изпраща цял абзац на брайловия дисплей, вместо само текущия ред, докато навигирате в уеб страници и документи. Това може да помогне за подобряване на процеса на четене при превъртане на текст, тъй като е по-малко вероятно да срещнете големи количества празно място на дисплея, когато стигнете до края на ред. Сега би трябвало да срещнете празно място само ако стигнете до края на абзац и ще се придвижите в началото на следващия абзац при следващото превъртане.
 • По време на среща в Zoom, вече можете да натиснете CONTROL+SHIFT+T, за да разберете кой говори в момента. Zoom наскоро добави тази опция с Control+2, но преди това тя се използваше за функция на JAWS.
 • Словесността по подразбиране за графиките в JAWS сега е да се докладват само етикетирани графики, тъй като вече не е толкова важно за JAWS да чете графики, които не са етикетирани. Ако срещнете ситуация, при която трябва да прочетете графики без етикет или изобщо не искате да ви бъдат докладвани графиките, отворете центъра за настройки на JAWS и потърсете „Graphics Verbosity“.
 • Когато използвате определени клавиатури или слушалки с мултимедийни контроли, сега можете да натиснете слоевата команда INSERT+ИНТЕРВАЛ, последвано от клавиша УДАРЕНИЕ, за да превключвате докладването на известията за промяната в силата на звука. Докладването на тези съобщения е изключено по подразбиране.
 • Премахнато е докладването на помощните съобщения в лентите на Microsoft Office, тъй като със словесността си те пречеха на навигацията.
 • Увеличен е размерът на буфера за хронологията на речта, за да запазва последните 500 низа, вместо само 50, както беше преди. Хронологията на речта се извиква с INSERT+ИНТЕРВАЛ, H и ви позволява да прегледате най-новите низове, изпратени до речевия синтезатор.
 • Обновени са драйверите за брайл, предоставени от Papenmeire.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.