вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

АХУ обяви конкурс за проекти, насочени към интегриране в работна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Конкурсната документация може да намерите в интернет страницата на АХУ.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 ч. на 23.02.2017 г.

Във връзка с гореизложеното, БГАСИСТ ООД предлага оборудване на специализирани работни места за хора със зрителни увреждания, а също и консултации и помощ при изготвянето на проектни предложения.

Сподели