вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

РъководстваСофтуер

При определени обстоятелства, SpeechLab забива с JAWS и MAGic

Ако за извеждане чрез реч на прочитаното от JAWS и MAGic се използва гласа „Гергана“ от продукта „SpeechLab“ и на синтезатора бива подаден низ (ред) започващ с точка последвана от интервал и произволен текст, то „SpeechLab“ ще забие, оставяйки потребителя без речев изход от ползвания от него продукт на Freedom Scientific (JAWS или MAGic).

Макар и доста сериозна, ситуацията не е фатална и варианти за измъкване от нея има. Единственият забиващ компонент от работещият продукт е речевият синтезатор „SpeechLab“. Останалите компоненти работят. Това означава, че ако разполагате с брайлов дисплей, можете в тази ситуация да разчитате на него за да оправите проблема с някои от следните способи:

 • Да превключите на друг речев синтезатор (например „Eloquence“) от диалоговия прозорец за избор на синтезатор
 • Да рестартирате принудително JAWS (с JAWS клавиша+клавиша с емблемата на Windows+F4) или съответно MAGic (с MAGic клавиша+клавиша с емблемата на WINDOWS+F8)
 • Да рестартирате принудително компютъра си, ако по някаква причина гореизброените методи не сработят

Всички тези методи обаче са временни и не решават проблема за постоянно. Затова ние ви предлагаме още един метод, който решава проблема за постоянно. По принцип, проблемът може и би било добре да бъде отстранен от Freedom Scientific, но докато те евентуално го направят, предложеното от нас решение ще ви помогне да избягвате това забиване на „SpeechLab“ при ползването му с JAWS и MAGic. Всъщност, за да сме абсолютно коректни, вземайки предвид изброените по-долу забележки, проблемът трябва да бъде отстранен в самия речев синтезатор „SpeechLab“ от неговите разработчици (БАКЛ – Българската Асоциация за Компютърна Лингвистика), но това е много слабо вероятно да се случи на този етап.

Това, което трябва да се направи в случая, е да се нанесат промени в два файла, намиращи се в папката със споделените настройки за JAWS или MAGic. Тази папка се отваря по следния начин:

ВАЖНО! Ако ползвате JAWS 18, папката от която трябва да вземете двата файла не е „enu“, а по-горната такава – „Settings“. За да достигнете до нея, като изпълните инструкциите по-долу, натиснете Alt+стрелка нагоре, за да отидете едно ниво нагоре в структурата от папки.

 • Ако сте с Windows 7 или по-стара, отворете менюто „Старт“, като за целта натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. Отидете на „Всички програми“, от там на JAWS/MAGic -> Explore JAWS/MAGic (последвано от номера на версията) -> Explore Shared Settings, и върху последното натиснете Enter. Това отваря папката със споделените настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“.
 • Ако сте с Windows 8.1, отворете стартовия екран като натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. С Control+TAB отидете в екрана „Приложения“. В списъка „Всички приложения“ намерете елемента „Utilities – JAWS/MAGic“ (последвано от номера на версията) и го задействайте с Enter. Отваря се папката „Utilities“. В нея намерете и задействайте „Explore Shared Settings“. Това отваря папката със споделените настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“.
 • Ако сте с Windows 10, отворете менюто „Старт“, като за целта натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. Там намерете и задействайте бутона „Всички приложения“ (обикновено се намира с натискане на стрелка нагоре от полето за търсене). В списъка „Всички приложения“ намерете папката с версията на JAWS/MAGic, за която искате да поставите побългарените файлове и я разгънете с Enter. Със стрелка надолу намерете елемента „Utilities – JAWS/MAGic“ (последвано от номера на версията) и го задействайте с Enter. Отваря се папката „Utilities“. В нея намерете и задействайте „Explore Shared Settings“. Това отваря папката със споделените настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“. приложения“; в него се намира съответно „Utilities – JAWS“/„Utilities – MAGic“ и се отваря с Enter; в отворилата се папка се намира и задейства „Explore Shared Settings“.

Препоръчваме ви да нанесете промените в копия на файловете, които след това да поставите в папката с потребителските (личните) настройки на JAWS и/или MAGic. Така оригиналните два файла в папката със споделените настройки ще останат в незасегнат вид и нанесените промени в копията им ще важат само за текущия потребител.

ВАЖНО! Преди да правите каквито и да е промени по гореспоменатите файлове, направете си архивни копия на нещата, по които ще правите промените, за да можете да ги възстановите при евентуално възникнал проблем след направените промени!

Файловете, в които трябва да се нанесат промени, са следните: „SAPI 5x.chr“ и „SAPI 5x.sbl“. Във файла Sapi 5x.chr трябва да се добавят:

 • Нов раздел за поддържане на български език със следния ред:
 • [0X402]

 • Веднага след този ред, да се добави знака точка:
 • .=точка

Или направо копирайте и поставете в края на файла следните два реда:
[0X402]
.=точка
Във файла Sapi 5x.sbl трябва да се измени първия ред, в който се среща текста:
symbol32=. 11000000 period.
и да се промени на:
symbol32=. 10101010 .

Освен описаната промяна, във файла „Sapi 5x.sbl“ може да се направи следното: Да се създаде нов раздел за български език като се ползва кода за български език 0X402 и по аналогия със съществуващия там раздел за руски език (с код [0X419]), да се нанесат промени в имената на символите. За знака точка, който е също на ред с текст за символ 32, да се нанесе предложената по-горе промяна. Ако някой се интересува, описание на правилата за произнасяне на символите е дадено в началото на файла „Default.sbl“.

За да ви улесним обаче, ние ви предоставяме готови за използване модифицирани нужните файлове („SAPI 5x.chr“ и „SAPI 5x.sbl“) в два варианта: с пунктуация на български и с пунктуация на английски. Изтеглете ZIP архива с желаният от вас вариант от връзките (линковете) по-долу, разархивирайте го и поставете двата файла от архива („SAPI 5x.chr“ и „SAPI 5x.sbl“) в папката с потребителските (личните) настройки на JAWS или MAGic (инструкции за достигането до съответната папка са дадени по-долу).

Достигане до папката с потребителските настройки на JAWS/MAGic:

ВАЖНО! Ако ползвате JAWS 18, папката в която трябва да поставите двата файла не е „enu“, а по-горната такава – „Settings“. За да достигнете до нея, като изпълните стъпка №1 от инструкциите по-долу, натиснете Alt+стрелка нагоре, за да отидете едно ниво нагоре в структурата от папки. Там изпълнете стъпка №2 от инструкциите.

 1. Отворете папката с личните ви настройки за JAWS/MAGic. Това става по следния начин:
  • Ако сте с Windows 7 или по-стара, отворете менюто „Старт“, като за целта натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. Отидете на „Всички програми“, от там на JAWS/MAGic -> Explore JAWS/MAGic (последвано от номера на версията) -> Explore My Settings, и върху последното натиснете Enter. Това отваря папката с вашите лични настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“.
  • Ако сте с Windows 8.1, отворете стартовия екран като натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. С Control+TAB отидете в екрана „Приложения“. В списъка „Всички приложения“ намерете елемента „Utilities – JAWS/MAGic“ (последвано от номера на версията) и го задействайте с Enter. Отваря се папката „Utilities“. В нея намерете и задействайте „Explore My Settings“. Това отваря папката с вашите лични настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“.
  • Ако сте с Windows 10, отворете менюто „Старт“, като за целта натиснете клавиша с емблемата на Windows от клавиатурата. Там намерете и задействайте бутона „Всички приложения“ (обикновено се намира с натискане на стрелка нагоре от полето за търсене). В списъка „Всички приложения“ намерете папката с версията на JAWS/MAGic, за която искате да поставите побългарените файлове и я разгънете с Enter. Със стрелка надолу намерете елемента „Utilities – JAWS/MAGic“ (последвано от номера на версията) и го задействайте с Enter. Отваря се папката „Utilities“. В нея намерете и задействайте „Explore My Settings“. Това отваря папката с вашите лични настройки за JAWS/MAGic, именувана „enu“.
 2. В отворилата се папка поставете двата файла („SAPI 5x.chr“ и „SAPI 5x.sbl“) и потвърдете заместването, ако бъдете попитани за такова.
 3. Рестартирайте JAWS/MAGic, за да влязат в сила промените.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Гореописаният проблем засяга със сигурност последните версии на JAWS и MAGic, но може да засяга и по-стари техни версии (не е проверено)
 2. Гореописаният проблем засяга и вградения в Windows 8.1 (а може би и в по-стари версии на операционната система) четец „Разказвач“ („Narrator“)
 3. Гореописаният проблем не засяга екранния четец NVDA
 4. Гореописаният проблем не се проявява, когато низ с гореописания синтаксис бъде подаден за прочитане от „SpeechLab“ (гласа „Гергана“) през идващото със синтезатора приложение „SpeakText“
 5. Предоставеният от нас файл „SAPI 5x.sbl“ с българска пунктуация е по-различен от масово ползваният сред българските потребители на JAWS и MAGic. За разлика от него, предоставеният от нас има отделен раздел за българската пунктуация и тя се използва само за синтезаторите по SAPI5, които поддържат български език (към момента – „SpeechLab“, „Innoetics Irina“ и „eSpeak“), позволявайки на англоезичните синтезатори да си ползват английската пунктуация от този файл
 6. Един от откритите от нас досега недостатъци на гореописаното решение на проблема е в това, че при ниво на пунктуацията „All“, точката няма да бъде прочитана от речевия синтезатор
 7. Друг недостатък е, че поради направените промени в режимите за обработка на пунктуацията с цел избягване на гореописания проблем, „SpeechLab“ (гласа „Гергана“) няма да интерпретира вкараните в речника на гласа съкращения като такива. Вместо това ще ги прочита така, както са написани. Например съкращението „напр.“ ще се прочита като „напр“, а не като „например“.
 8. Възможно е да има и други проблеми свързани с подаването на пунктуацията към SpeechLab, които да предизвикват забиване на речевия синтезатор при ползването му с продуктите на Freedom Scientific. Ако вие установите такива проблеми, ще сме ви благодарни ако ги споделите с нас. За целта, се свържете с нас чрез методите за контакти, посочени в раздел „Контакти“ в уеб страницата на „БГАсист“, като ще е добре да ни посочите и точния текстов пример, при прочитането на който SpeechLab забива. От наша страна, ние се ангажираме да се опитаме да намерим решение за посочените от вас проблемни текстови примери и своевременно да актуализираме изброените по-долу файлове с пунктуацията за JAWS и MAGic.

Ето и препратки за изтегляне на двата файла (актуализирани на 28 януари 2020 г.):

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.

Коментарите са затворени.