четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Клавишни комбинации и жестове

Някои полезни клавишни комбинации на NVDA, за които може би не знаете

Екранният четец NVDA има множество функции и клавишни комбинации за тях. Немалка част обаче не са известни на масовия потребител.

По-долу можете да видите различни клавишни комбинации, които по мое мнение биха могли да са ви от полза. Те са изведени от помощната документация на екранния четец. По подразбиране са посочени тези за клавиатурната подредба, подходяща за лаптоп.

 • NVDA+S – Превключва режима на речта между говор, бибипкане и без звук.
 • NVDA+Shift+Z (NVDA+Shift+S за настолната клавиатурна подредба) – Включва и изключва спящия режим за текущото приложение. Той деактивира всички команди на NVDA, както и речта. Това е полезно за програмите, които имат собствена речева обратна връзка, независима от тази на екранния четец.
 • NVDA+1 – Включва и изключва помощния режим на въвеждане. Когато той е активен, ще чувате имената на клавишите и предназначението на различните комбинации на екранния четец. Режимът е подходящ при опознаване на клавиатура или учене на комбинации.
 • NVDA+2 – Включва и изключва изговарянето на въведените символи.
 • NVDA+P – Променя нивото на докладване на пунктуация. Имате избор между „изключена“, „някои“, „повечето“ и „всички“.
 • NVDA+F2 – Инструктира екранния четец да предаде следващия натиснат клавиш или комбинация директно към активното приложение, без да се изпълнява заеманата от него функция в NVDA (ако има такава).
 • NVDA+F12 – Докладва часа в момента. При задържане на клавиша NVDA и двукратно натискане на F12, се съобщава датата.
 • NVDA+C – Изговаря текста, намиращ се в клипборда (ако има такъв).
 • NVDA+T – Съобщава заглавието на текущия прозорец. При задържане на клавиша NVDA и двукратно натискане на T, информацията ще бъде спелувана. При трикратно натискане тя ще се копира в клипборда.
 • NVDA+F – Докладва форматирането на текста.
 • NVDA+A (NVDA+Стрелка надолу за настолната клавиатурна подредба) – Прочита всичко от позицията на курсора до края на документа.
 • NVDA+Shift+M (NVDA+Наклонена черта от цифровия блок за настолната клавиатурна подредба) – Премества курсора на мишката до текущия навигационен обект. Това е полезно, ако за разгъването на меню в някои сайт се изисква посочване върху него. Друг такъв пример е, когато дадена контрола може да се активира само чрез щракване с мишката.
 • NVDA+Интервал – Превключва между режимите на фокус и разглеждане.
 • NVDA+Control+F – Извежда прозорец на екранния четец, чрез който може да се въведе текст за търсене в текущия документ.
 • NVDA+F3 – Намира следващо срещане на последно търсения текст в документа на фокус.
 • NVDA+Shift+F3 – Намира предишно срещане на последно търсения текст.
 • NVDA+F7 – Извиква списък с елементите на фокусирания в момента прозорец.
 • NVDA+Control+Интервал – Премества фокуса от текущия вграден обект към съдържащия го документ. Това е полезно, когато не можете да излезете по друг начин.
 • NVDA+F9 – Задава начален маркер за избор на текст.
 • NVDA+F10 – Задава краен маркер за избор на текст. При задържане на NVDA и двукратно натискане на F10, избраното съдържание ще бъде копирано.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.