четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Новини

Екипен тренинг на БГАСИСТ

От 21 до 24 септември 2018 г. БГАсист проведе своя традиционен годишен екипен тренинг. Четири дни на упорита работа и много забавления. Заменихме новите технологии и екипните срещи по Skype със срещи на живо. Отчетохме какво сме свършили от предишната ни среща през септември 2017 г. досега. Дадохме си сметка за препятствията, които срещнахме през този период, за появилите се нови възможности и за работата ни с клиентите. Направихме фирменото си стратегическо планиране до следващия септември, като си поставихме амбициозни и важни цели. Няколко от модулите проведохме на открито сред природата и около басейна. Направихме си лого от специална глина, като работихме отборно. Сега ни чакат много работа и професионални предизвикателства, но продължаваме уверено, защото посоката за всички нас е ясна – ние помагаме на хората със зрителни увреждания да водят по-самостоятелен живот, използвайки новите технологии.
Сподели