вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Клавишни комбинации и жестовеРъководства

Как се използват различните курсори на JAWS

Екранният четец JAWS разполага с няколко типа курсори, които могат да бъдат полезни в различни ситуации. Те подпомагат работата с приложения, чрез които е трудно или невъзможно да се взаимодейства посредством стандартните начини за навигация. В тази публикация накратко ще обясня какво представляват различните курсори на JAWS и как се използват.

PC курсор

Той е активен по подразбиране и извършва придвижването чрез системния фокус. Навигирането с TAB и Shift+TAB в приложения, със стрелките в текстови документи, активирането на бутони с интервал и Enter, всичко това се осъществява посредством PC курсора. Останалите типове се използват в случаите, когато по стандартния начин не може да се осигури достъп до определена информация или елемент от приложение. Ако сте превключили към някой от другите курсори и искате да преминете отново към PC, натиснете Плюс от цифровия блок или CapsLock+Точка и запетая (за лаптоп подредбата).

JAWS курсор

Навигацията чрез него придвижва и мишката. Използва се за достъп до ленти, бутони, текст и други елементи от приложения, които не са видими посредством стандартната навигация. За да преминете към JAWS курсора, натиснете Минус от цифровия блок или CapsLock+P (за лаптоп подредбата).

Работа с мишката

Когато JAWS курсорът е активен, можете да използвате различни клавишни комбинации за работа с мишката, които са изброени по-долу. Тези в скобите са за лаптоп подредбата.

 • Наклонена черта от цифровия блок (CapsLock+8) – Ляв бутон на мишката;
 • Звезда от цифровия блок (CapsLock+9) – Десен бутон на мишката;
 • Insert+Наклонена черта от цифровия блок (Control+Windows+8) – Заключване на левия бутон;
 • Insert+Звезда от цифровия блок (Control+Windows+9) – Заключване на десния бутон.

За да премествате мишката върху различни елементи, можете да използвате клавишите Home, End, Page Up, Page Down, както и стрелките.

Ограничаване на JAWS курсора

Той разполага с няколко нива за придвижване. Те определят областта от екрана, в която можете да премествате мишката. Ето кои са те:

 • Real window – Всеки прозорец, който има свое име. Това може да е основен за приложение, диалогов и така нататък;
 • Application window – Главният прозорец на приложението;
 • Current window – Придвижване в текущата контрола например списъчно поле;
 • Focus window – Прозорецът, в който е системният фокус. В него може да се намира каретката за въвеждане на текст или фокусираният в момента бутон;
 • Frame – Рамката, в която е курсорът на мишката;
 • Unrestricted – Неограничено преместване в целия екран, независимо от отворените в момента прозорци и тяхната подредба.

При зададено ниво, JAWS курсорът се придвижва само в неговите граници. За да преминете към следващо, натиснете Insert+R.

Invisible курсор

Позволява навигация в текущия екран без преместване на системния фокус или мишката. Така осигурява достъп до текст и елементи, които не са видими чрез стандартните начини за взаимодействие с приложения. Основното предимство на Invisible курсора е, че мишката не се премества при навигация с него и могат да бъдат разглеждани елементи, които изискват тя да стои неподвижно в определен участък.

За да включите Invisible курсора, натиснете два пъти Минус от цифровия блок или CapsLock+P двукратно (за лаптоп подредбата). Тук също са налични нивата за придвижване, които се променят с Insert+R. За навигация използвайте клавишите Home, End, Page Up, Page Down, както и стрелките.

Touch курсор

Активира се тогава, когато компютърът разполага със сензорен дисплей. Ако взаимодействате с приложения чрез различните жестове на JAWS, значи го правите посредством Touch курсора. Той може да се използва и чрез клавиатурата.

С възможностите за симулиране на навигация посредством сензорен дисплей, се осигурява достъп до елементи, които не са видими по друг начин. Това важи за приложенията от Microsoft Store, понеже те в по-голямата си част са оптимизирани за управление чрез докосване.

За да активирате TOUCH курсора, натиснете Shift+Плюс от цифровия блок или Shift+CapsLock+Точка и запетая (за лаптоп подредбата). Когато Touch курсорът е включен, можете да преминавате към предишен или следващ елемент със стрелки наляво и надясно. Тези за нагоре и надолу служат за придвижване между специфичен тип контроли. Той се определя с Page Up и Page Down. Например ако по този начин зададете „Headings“, със стрелки нагоре и надолу бихте могли да се придвижвате по заглавията в уеб страница (в случай, че има такива).

Използвайте Enter или интервал, за да активирате елемент. Ако искате да изключите Touch курсора, натиснете два пъти Плюс от цифровия блок или CapsLock+Точка и запетая двукратно (за лаптоп подредбата).

Преместване на курсорите върху един и същ обект

JAWS разполага с клавишни комбинации, които могат да придвижват позициите на различните курсори върху един и същ елемент. По този начин имате възможност да преместите мишката върху фокусирания с PC курсора обект, да прехвърлите Touch курсора към него и така нататък. Ето как става това:

 • Insert+Плюс от цифровия блок (CapsLock+Апостроф) – Премества системния фокус върху елемента, който в момента е посочен с мишката. Ако Touch курсорът е активен, придвижва неговата позиция върху текущия фокусиран обект;
 • Insert+Минус от цифровия блок (CapsLock+Лява квадратна скоба) – Премества мишката до фокусирания с PC курсора елемент;
 • Control+Insert+Минус от цифровия блок (CapsLock+Control+Лява квадратна скоба) – Включва и изключва режим, при който мишката следва PC курсора. В резултат от това, тя автоматично ще се премества върху елементите, които маркирате чрез стандартната навигация. Имайте предвид, че тази функция може да забави работата на екранния четец и е подходяща за временно използване;
 • Alt+Delete – Съобщава типа на активния курсор.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.