вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Сътрудник социални дейности“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Сътрудник – социално предприятие“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Преподавател информационни технологии“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Преподавател – информационни технологии“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ стартира проект по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

На 1 ноември 2018 г. специализирано предприятие БГАСИСТ ООД стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ стартира проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги“

БГАСИСТ стартира изпълнението на проект „Усвояване на нов етап в производството на брайлови и печатни книги чрез инвестиране в книговезки машини“, по договор за № 8-СтН/ 31.07.2018 с Агенция за хората с увреждания.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ изпълни проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Специализирано предприятие БГАСИСТ ООД успешно приключи изпълнението на проект „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“, договор за бфп № BG05M9OP001-1.003-1668-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ започна изпълнението на нов проект

От 01.06.2017 г. БГАСИСТ ООД започна изпълнението на Проект „Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД“, финансиран от Агенция за хората с увреждания.

Прочетете още
Проекти

Информация за проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места. БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за разкриване на четири нови работни места.

Прочетете още
Проекти

АХУ обяви конкурс за проекти, насочени към интегриране в работна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Прочетете още